Dostawa, montaż i rozruch instalacji dezodoryzacji dla budynku stacji zagęszczania i odwadniania, ob. 15 wraz z materiałami eksploatacyjnymi i jej montażem na oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj.

Numer postanowienia: 7/2017
Data ogłoszenia: 12.09.2017
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 20.09.2017 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i rozruch instalacji dezodoryzacji dla budynku stacji zagęszczania i odwadniania, ob. 15 wraz z materiałami eksploatacyjnymi i jej montażem na oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj.
Pliki do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 1 do Umowy

Modyfikacja załącznika nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania  wynik postępowania
Comments are closed.