Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Numer postanowienia: 8/2018
Data ogłoszenia: 25.06.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 10.07.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia: Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej  wraz z przyłączami do budynku przy ul. Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim”.
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania wynik postępowania
Comments are closed.