Author Archives: Kasia

Rozbudowa rurociągu od SUW do zbiorników retencyjnych

Numer postanowienia: 2/2019
Data ogłoszenia: 16.01.2019
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 31.01.2019 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa rurociągu od SUW do zbiorników retencyjnych
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania Wynik postępowania

Całodobowe strzeżenie terenu siedziby PGKiM Sp. z o.o. i targowiska nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim

Numer postanowienia: 9/2018
Data ogłoszenia: 17.09.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 01.10.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedmiot zamówienia: Całodobowe strzeżenie terenu siedziby PGKiM Sp. z o.o. i targowiska nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim "
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania Wynik postępowania

Rozbudowa rurociągu od SUW do  zbiorników retencyjnych.

Numer postanowienia: 7/2018
Data ogłoszenia: 25.06.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 11.07.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa rurociągu od SUW do  zbiorników retencyjnych
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania Wynik postępowania

Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Numer postanowienia: 8/2018
Data ogłoszenia: 25.06.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 10.07.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia: Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej  wraz z przyłączami do budynku przy ul. Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim”.
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania wynik postępowania

Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj.

Numer postanowienia: 6/2018
Data ogłoszenia: 20.06.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 12.07.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj.
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania wynik postępowania

Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Numer postanowienia: 5/2018
Data ogłoszenia: 10.05.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 19.06.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia: Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim
Pliki do pobrania:  
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania wynik postępowania

Rozbudowa rurociągu od SUW do zbiorników retencyjnych.

Numer postanowienia: 3/2018
Data ogłoszenia: 10.05.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 24.05.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa rurociągu od SUW do zbiorników retencyjnych
Pliki do pobrania: Wynik postępowania
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania

Dostawa węgla kamiennego

Numer postanowienia: 4/2018
Data ogłoszenia: 17.04.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 22.05.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa węgla kamiennego.
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania wynik postępowania