Dostawa paliw.

Numer postanowienia: 1/2018
Data ogłoszenia: 28.02.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 08.03.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw.
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania  wynik postępowania
Comments are closed.