Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj.

Numer postanowienia: 5/2017
Data ogłoszenia: 12.06.2017
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 18.07.2017 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj.
Pliki do pobrania: Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie postępowania:  wynik postępowania
Comments are closed.