801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj

Numer postanowienia:4/2019
Data ogłoszenia:18.06.2019
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert:02.08.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Przedmiot zamówienia:Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj
Pliki do pobrania:Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert
Wynik postępowaniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty