Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj

Numer postanowienia: 4/2019
Data ogłoszenia: 18.06.2019
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 02.08.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Comments are closed.