Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj.

Numer postanowienia: 6/2018
Data ogłoszenia: 20.06.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 12.07.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj.
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania wynik postępowania
Comments are closed.