“Dostawa polimeru do odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj” Oznaczenie 06/OZ/2020

Numer postanowienia: 06/OZ/2020
Data ogłoszenia: 24.07.2020
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 09.09.2020 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: “Dostawa polimeru do odwadniania osadów powstających
w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj”
Pliki do pobrania: Ogłoszenie – biuletyn

SIWZ

Załączniki – forma edytowalna

Pytania i odpowiedzi Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert Otwarcie z dnia 09.09.2020
Wynik postępowania Wynik postępowania z dnia 29.09.2020
Comments are closed.