Dostawa węgla kamiennego wraz z transportem i rozładunkiem do Ciepłowni PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim.

Numer postanowienia: 3/2019
Data ogłoszenia: 03.06.2019
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 04.07.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa węgla kamiennego
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0333d02c-5b7a-470b-8875-96a59e4778d0
Dokumentacja postępowania (pliki do pobrania) Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ – JEDZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Klucz publiczny

Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Comments are closed.