Dostawa węgla kamiennego

Numer postanowienia: 4/2018
Data ogłoszenia: 17.04.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 22.05.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa węgla kamiennego.
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania wynik postępowania
Comments are closed.