Dostawa wodomierzy do PGKiM Sp. z o. o. w Aleksandrowie łódzkim.

Numer postanowienia: 10/2018
Data ogłoszenia: 17.09.2018
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 17.10.2018 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa wodomierzy do PGKiM Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim.
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania wynik postępowania
Comments are closed.