Informacja dotycząca jakości wody w Brużyczce Małej.

Informujemy, iż wyniki badań pobranej wody z rejonu stadniny koni w Brużyczce Małej spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zbadanej wodzie nie stwierdzono: Escherichia coli (E. coli), Bakterii grupy coli, Enterokoków, a ogólna liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C wynosi 0 jtk. 

Woda jest zdatna do spożycia.

2021-05-29

Comments are closed.