Informacja dotycząca taryfy dla ciepła.

„PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, stosownie do zapisów umowy dostawy ciepła, informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. decyzją Nr OŁO.4210.29.2019.JB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Nowa taryfa wraz z decyzją została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 293 z dnia 20 listopada 2019 r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3784,Taryfy-opublikowane-w-2019-r.html

W związku z powyższym, informujemy, że od dnia 6 grudnia 2019 r. zostają wprowadzone do rozliczeń z odbiorcami nowe ceny i stawki opłat.

Jednocześnie, w związku ze zmianą taryfy, odczyty ciepła za miesiąc listopad 2019 r. oraz okres 1–5 grudnia 2019 r. odbędą się w dniu 5 grudnia 2019 r.:

Stosowne pisma, w dniu dzisiejszym zostały wysłane pocztą.

2019-11-21

Comments are closed.