Aktualności

Niebawem zebrania Wspólnot Mieszkaniowych

Administratorzy Wydziału Obsługi Mieszkańców przygotowują się do zebrań rocznych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez „PGKiM” Sp. z o.o. Wówczas właściciele podejmą najważniejsze uchwały dla działania swoich nieruchomości w kolejnych 12 miesiącach, tj. priorytetów remontowych dotyczących części wspólnych, zakresu i sposobu ubezpieczenia budynku czy też wysokości zaliczek na fundusz remontowy. W chwili obecnej trwa przygotowywanie planów finansowo – księgowych na 2016 rok oraz sprawozdań za rok poprzedni dla 46 wspólnot mieszkaniowych, którymi Spółka administruje. Zebrania ze wspólnotami mieszkaniowymi planowane są na drugą połowę lutego oraz marzec 2016 r.

Prace zmniejszające emisję pyłu na ciepłowni zakończone.

Realizując założenia dotyczące ograniczenia i dostosowania emisji spalin, Wydział Gospodarki Cieplnej zakończył prace związane z wymianą instalacji odpylania przy kotłach WR5 oraz WR10. Od 1 stycznia 2016 roku instalacje odpylania zapewnią obowiązujące standardy emisyjne poprzez emisję pyłu do powietrza poniżej 100 mg/m³ spalin i przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców Aleksandrowa.

Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków w 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków” na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, przedstawionych przez „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, Rada Miejska przedłuża do 31.12.2016 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zatwierdzonych Uchwałą nr L/482/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 roku. Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie gminy Aleksandrów Łódzki i gminy Łódź w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.   pdf opłaty za wodę i ścieki w 2016r.pdf

Dwie studnie głębinowe zmodernizowane.

W roku 2015 odbyła się modernizacja dwóch studni głębinowych znajdujących się na terenie Woli Grzymkowej w gminie Aleksandrów Łódzki. Modernizacja studni zapewnia niezawodną ich pracę, jak również osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Dotychczas używane studnie pracowały od blisko 30 lat i posiadały automatykę z tamtego okresu. Obecny system zabezpieczeń i automatyki pozwala na zdecydowanie większą kontrolę i bezawaryjność ich pracy.

Budowa bloku przy ul. Machulskiego.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że budowa bloku przy ul. Machulskiego przebiega zgodnie z planem. Dzięki sprzyjającej aurze zaawansowanie wykonanych prac przebiega zgodnie z projektem budowlanym. Spółka jest inwestorem nowo budowanego bloku komunalnego przy ul. Machulskiego. Będzie on liczył w założeniu 76 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe. Można powiedzieć, że do chwili obecnej budowa została zrealizowana w 90 % i niedługim czasie powinny rozpocząć się procedury związane z oddaniem obiektu do użytkowania. Należy podkreślić, iż będzie to budynek komunalny o bardzo wysokim standardzie w zakresie zastosowanych rozwiązań technologicznych, użytkowych oraz ogólnie rozumianej estetyki obiektu.