Aktualności

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. ciepłownictwa.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska pracy:
 • Rozliczanie pobranego ciepła przez użytkowników,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych inwestycji, modernizacji i remontów w Wydziale Gospodarki Cieplnej,
 • Współpraca z projektantami i wykonawcami podczas realizowanych inwestycji i remontów,
 • Monitorowanie przepisów oraz technologii z zakresu energetyki.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Wiedza w zakresie eksploatacji kotłów rusztowych, sieci cieplnych, pomp i węzłów cieplnych,
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacji pracy.
Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  i listu motywacyjnego do dnia 07.09.2018 r. na adres   m.paczesna@pgkimal.pl   albo składanie /przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2018-08-07

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Mechanik urządzeń cieplnych.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska pracy:
 • Kontrola, montaż, konserwacja, naprawa i remonty urządzeń mechanicznych,
 • obsługa sprzętu specjalistycznego.
Wymagania:
 • Wykształcenie kierunkowe zawodowe,
 • Gotowość do uzyskania uprawnienia SEP;
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • Gotowość do pracy na 3 zmiany;
 • Samodzielność i komunikatywność.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności.
 • ciekawą pełną wyzwań pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 31.08.2018 r. na adres   m.paczesna@pgkimal.pl   albo składanie /przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. 42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. " Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2018-07-31

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Elektryk.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska pracy:
 • Kontrola, montaż, konserwacja, naprawa i remonty urządzeń i instalacji aparatury kontrolno - pomiarowej oraz sterowania i automatyki,
 • Obsługa, konserwacja oraz naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV.
Wymagania:
 • Wykształcenie kierunkowe elektryczne,
 • Aktualne uprawnienia energetyczne SEP 1 kV - 15 kV,
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • Wiedza z zakresu elektrotechniki i automatyki maszynowej,
 • Znajomość działania urządzeń sterowania i automatyki,
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, sterowania i automatyki,
 • Samodzielność i komunikatywność.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności.
 • ciekawą pełną wyzwań pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 31.08.2018 r. na adres   m.paczesna@pgkimal.pl   albo składanie /przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. 42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. " Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2018-07-31

Zmiana cen za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie informuje, że nowe stawki opłat z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązywać będą od dnia 21.07.2018 r. zgodnie z załączonym załącznikiem (decyzja ostateczna z dnia 06.07.2018 r. opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" za pośrednictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie).   ZATWIERDZONA DECYZJA-WA.RET_.070.1.203.4.2018. z dn. 14.06.2018pdf   2018-07-16

Decyzja dotyczącą zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie informuje, że otrzymała  decyzję dotyczącą zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Wspomniana decyzja zacznie obowiązywać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. DECYZJA-WA.RET_.070.1.203.4.2018.pdf   2018-06-26

Wyniki analiz prób wody pobranych w trakcie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu.

„PGKiM” Sp. z o.o. przedstawia wyniki analiz prób wody pobranych z wodociągu Aleksandrowa Łódzkiego, Bełdowa, Sobienia i Prawęcic w trakcie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu. Wszystkie wyniki badań spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sobień.pdf Prawęcice.pdf Aleksandrów.pdf Bełdów.pdf   2018-06-26

Przerwa w dostawie ciepłej wody na ul. Pabianickiej.

"PGKiM" Spółka z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej na odcinku od K-17 (przy Szkole Podstawowej) do ul. Pabianickiej, od dnia 25.06.2018 r. godz. 08.00 wystąpi przerwa  w dostawie ciepłej wody do: ZOZ ul. Pabianicka, budynku komunalnego przy ul. Machulskiego 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Waryńskiego 22/26. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-06-19

Informacja dotycząca stanu wody pitnej po pożarze składowiska odpadów w Zgierzu.

„PGKiM” Sp z o.o. informuje, że w związku z pożarem składowiska odpadów w Zgierzu, zostały dodatkowo pobrane w dniu 29.05.2018 r. z terenu wodociągu Aleksandrów Ł., Bełdów, Sobień, Prawęcice próby wody pitnej i przekazane do badań specjalistycznych tj. WWA (suma benzen, benzopiren), węglowodory ropopochodne, fenol, formaldehyd, metale ciężkie (arsen, antymon, bor, sód, magnez, glin, chrom, nikiel, miedź, selen, kadm, ołów, rtęć). Wyniki analiz zostaną zamieszczone na naszej stronie niezwłocznie po zakończeniu badań (około 2 tygodni). 2018-05-30

Spadki ciśnienia wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z zamknięciem wodociągu od strony Zgierza, mogą  nastąpić spadki ciśnienia wody w Jastrzębiu Górnym. Dotyczy: Jastrzębia Górnego. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-05-27

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista – Mistrz w Wydziale Wod-Kan.

Miejsce pracy:   Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska:
 • Bezpośredni nadzór nad robotami z zakresu budowy, eksploatacji i usuwania awarii sieci oraz urządzeń wod-kan.
 • Kierowanie pracą podległych pracowników,
 • Przegląd i konserwacja urządzeń wod-kan.
Wymagania:
 • Wykształcenie techniczne wyższe lub średnie (mechanik, budowlaniec),
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Dyspozycyjność,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacja pracy,
 • Uprawnienia budowlane mile widziane.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub na e-mail:   m.paczesna@pgkimal.pl    do dnia 30.05.2018 r. tel.: 42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2018-04-13