Aktualności

Informacja dotycząca prac w Oczyszczalni.

Informujemy, że w okresie od 04.11.2018r. do 16.11.2018r. na terenie Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj, będą wykonywane prace związane z koniecznością przeglądu i okresowego czyszczenia zbiornika ścieków dowożonych i trzech zbiorników ATSO. W związku z ich wykonywaniem w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków może występować uciążliwość odorowa. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 2018-10-30  

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Mechanik urządzeń cieplnych.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska pracy:
 • Kontrola, montaż, konserwacja, naprawa i remonty urządzeń mechanicznych,
 • obsługa sprzętu specjalistycznego.
Wymagania:
 • Wykształcenie kierunkowe zawodowe,
 • Gotowość do uzyskania uprawnienia SEP;
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • Gotowość do pracy na 3 zmiany;
 • Samodzielność i komunikatywność.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności.
 • ciekawą pełną wyzwań pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 31.08.2018 r. na adres   m.paczesna@pgkimal.pl   albo składanie /przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. 42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. " Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2018-07-31

Zmiana cen za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie informuje, że nowe stawki opłat z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązywać będą od dnia 21.07.2018 r. zgodnie z załączonym załącznikiem (decyzja ostateczna z dnia 06.07.2018 r. opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" za pośrednictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie).   ZATWIERDZONA DECYZJA-WA.RET_.070.1.203.4.2018. z dn. 14.06.2018pdf   2018-07-16

Decyzja dotyczącą zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie informuje, że otrzymała  decyzję dotyczącą zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Wspomniana decyzja zacznie obowiązywać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. DECYZJA-WA.RET_.070.1.203.4.2018.pdf   2018-06-26

Wyniki analiz prób wody pobranych w trakcie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu.

„PGKiM” Sp. z o.o. przedstawia wyniki analiz prób wody pobranych z wodociągu Aleksandrowa Łódzkiego, Bełdowa, Sobienia i Prawęcic w trakcie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu. Wszystkie wyniki badań spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sobień.pdf Prawęcice.pdf Aleksandrów.pdf Bełdów.pdf   2018-06-26

Przerwa w dostawie ciepłej wody na ul. Pabianickiej.

"PGKiM" Spółka z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej na odcinku od K-17 (przy Szkole Podstawowej) do ul. Pabianickiej, od dnia 25.06.2018 r. godz. 08.00 wystąpi przerwa  w dostawie ciepłej wody do: ZOZ ul. Pabianicka, budynku komunalnego przy ul. Machulskiego 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Waryńskiego 22/26. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-06-19

Informacja dotycząca stanu wody pitnej po pożarze składowiska odpadów w Zgierzu.

„PGKiM” Sp z o.o. informuje, że w związku z pożarem składowiska odpadów w Zgierzu, zostały dodatkowo pobrane w dniu 29.05.2018 r. z terenu wodociągu Aleksandrów Ł., Bełdów, Sobień, Prawęcice próby wody pitnej i przekazane do badań specjalistycznych tj. WWA (suma benzen, benzopiren), węglowodory ropopochodne, fenol, formaldehyd, metale ciężkie (arsen, antymon, bor, sód, magnez, glin, chrom, nikiel, miedź, selen, kadm, ołów, rtęć). Wyniki analiz zostaną zamieszczone na naszej stronie niezwłocznie po zakończeniu badań (około 2 tygodni). 2018-05-30

OFERTA SPRZEDAŻY.

„PGKiM” Sp. z o.o. sprzeda atrakcyjną nieruchomość gruntową, niezabudowaną. Działka o powierzchni 86 520 m2 położona jest we wsi Brużyczka Księstwo, w odległości ok. 5 km od centrum Aleksandrowa Łódzkiego. Działka położona jest na niewielkim wzniesieniu. Ustalenia MPZP przeznaczają teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącą zabudowa usługową 1.MN/U, 2.MN/U. Na terenie działki znajduje się również rów melioracyjny WSR oraz tereny leśne ZL. Zapraszamy do składania ofert zakupu, pisemnie-drogą pocztową na adres „PGKiM” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub osobiste doręczenie do siedziby Spółki w godz. 800- 1400, w sekretariacie. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Organizacyjny, e-mail: r.adamski@pgkimal.pl. Oferty prosimy składać w terminie do 25 maja 2018 r. Zrzut-mapy-działka-23-2.docx Zrzut-mapy-II-działka-23-2.docx   2018-02-27

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. ciepłownictwa.

  Opis stanowiska: Planowanie prac dotyczących  inwestycji, modernizacji i remontów  w Wydziale Gospodarki Cieplnej, w tym sieci cieplnej. Monitorowanie i rozliczanie efektywności energetycznej. Monitorowanie przepisów ustawodawczych oraz technologii z zakresu energetyki, ochrony środowiska. Prowadzenie prac  związanych z ochroną środowiska, w tym sprawozdawczość. Rozliczanie pobranego ciepła przez użytkowników lokali. Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne ,
 • Doświadczenie minimum 3 lata na podobnym stanowisku
 • Wiedza w zakresie budowy i eksploatacji kotłów, sieci cieplnych, pomp i węzłów cieplnych oraz rozliczeń ciepła,
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacja pracy.
Rodzaj zatrudnienia:
 • Umowa o pracę
Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.
  Zainteresowane osoby prosimy o składanie lub przesyłanie CV i listu motywacyjnego  na adres: „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki  ul. 1 Maja 28/30  pokój 29 .  Do kontaktu: telefon (42) 712-49-25, e-mail m.paczesna@pgkimal.pl 2018-02-07