Aktualności

Prace zmniejszające emisję pyłu na ciepłowni zakończone.

Realizując założenia dotyczące ograniczenia i dostosowania emisji spalin, Wydział Gospodarki Cieplnej zakończył prace związane z wymianą instalacji odpylania przy kotłach WR5 oraz WR10. Od 1 stycznia 2016 roku instalacje odpylania zapewnią obowiązujące standardy emisyjne poprzez emisję pyłu do powietrza poniżej 100 mg/m³ spalin i przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców Aleksandrowa.

Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków w 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków” na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, przedstawionych przez „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, Rada Miejska przedłuża do 31.12.2016 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zatwierdzonych Uchwałą nr L/482/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 roku. Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie gminy Aleksandrów Łódzki i gminy Łódź w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.   pdf opłaty za wodę i ścieki w 2016r.pdf

Dwie studnie głębinowe zmodernizowane.

W roku 2015 odbyła się modernizacja dwóch studni głębinowych znajdujących się na terenie Woli Grzymkowej w gminie Aleksandrów Łódzki. Modernizacja studni zapewnia niezawodną ich pracę, jak również osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Dotychczas używane studnie pracowały od blisko 30 lat i posiadały automatykę z tamtego okresu. Obecny system zabezpieczeń i automatyki pozwala na zdecydowanie większą kontrolę i bezawaryjność ich pracy.

Budowa bloku przy ul. Machulskiego.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że budowa bloku przy ul. Machulskiego przebiega zgodnie z planem. Dzięki sprzyjającej aurze zaawansowanie wykonanych prac przebiega zgodnie z projektem budowlanym. Spółka jest inwestorem nowo budowanego bloku komunalnego przy ul. Machulskiego. Będzie on liczył w założeniu 76 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe. Można powiedzieć, że do chwili obecnej budowa została zrealizowana w 90 % i niedługim czasie powinny rozpocząć się procedury związane z oddaniem obiektu do użytkowania. Należy podkreślić, iż będzie to budynek komunalny o bardzo wysokim standardzie w zakresie zastosowanych rozwiązań technologicznych, użytkowych oraz ogólnie rozumianej estetyki obiektu.