Aktualności

Zmiana regulaminu ustalania opłat i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej dla budynków komunalnych administrowanych przez Spółkę.

„PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim uprzejmie informuje, iż od 01.01.2017 r. zmianie ulegnie Regulamin ustalania opłat i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla budynków komunalnych administrowanych przez Spółkę. Dotychczasowy system rozliczenia, który obejmował okres od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego, zostanie zastąpiony pełnym rokiem kalendarzowym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.   W związku z powyższym w styczniu 2017 r. „PGKiM” Sp. z o. o. dokona rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody za okres od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r., natomiast rozliczenie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nastąpi w styczniu 2018 roku. Powyższa informacja nie dotyczy budynków stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe. 2016-09-20

Budowa sieci łączącej wodociągi Aleksandrowa i Zgierza.

Realizując jeden z głównych celów Spółki, tj. zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców naszej Gminy, rozpoczęliśmy budowę wodociągu łączącego sieci wodociągowe Aleksandrowa i Zgierza.   2016-08-22

Testy antyodorowe na Oczyszczalni Ścieków.

Informujemy, że w dniu 05.07.2016 r. w godzinach 9.00 – 18.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 20, przeprowadzane będą testy mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 2016-07-05

Rozbudowa sieci wodociągowej.

„PGKiM” Sp. z o.o. cały czas prowadzi prace usprawniające dostawę wody w różne rejony miasta i gminy. Obecnie trwają prace nad rozbudową wodociągu w ulicy Parkowej w Aleksandrowie Łódzkim.  
ul. Parkowa
ul. Parkowa
ul. Parkowa
ul. Parkowa
  2016-07-01

Testy antyodorowe na Oczyszczalni Ścieków.

Informujemy, że w dniu 12.05.2016 r. w godzinach 9.00 – 18.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 20, przeprowadzane będą testy mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 2016-05-09

Prace modernizacyjne węzła dezodoryzacji powietrza.

"PGKiM" Sp. z o.o. w Aleksandrowie Ł. informuje, że w dniu 27.04.2016 r. będą prowadzone prace konserwacyjne i modernizacyjne węzła dezodoryzacji powietrza. W dniu tym, w pobliżu oczyszczalni ścieków mogą wystąpić zwiększone uciążliwości zapachowe. Za utrudnienia przepraszamy. 04/26/2016

Podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Łódzką.

Informujemy, że "PGKiM" Sp. z o.o. podpisała list intencyjny z Politechniką Łódzką, Instytutem Technologii Farmacji i Mikrobiologii w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych oraz analiz odorowych związków lotnych. Aleksandrów Ł.  05.04.2016 r.

Prace modernizacyjne węzła dezodoryzacji powietrza.

Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi i modernizacyjnymi węzła dezodoryzacji powietrza w pobliżu oczyszczalni ścieków mogą w tym czasie wystąpić zwiększone uciążliwości zapachowe. Prace trwać będą od 06.04.2016 do dnia 07.04.2016. Za utrudnienia przepraszamy. Aleksandrów Ł.  05.04.2016 r.

Blok komunalny przy ul. Machulskiego 1 już zasiedlany.

  W dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 15.00 odbyło się uroczyste wręczenie kluczy najemcom na ul. Machulskiego 1, m.in. w obecności Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Jacka Lipińskiego, Poseł na Sejm RP Agnieszki Hanajczyk oraz Prezesa Zarządu „PGKiM” Sp. z o. o.  Grzegorza Andrzejczaka. Spółka była inwestorem przy budowie nieruchomości. W rezultacie tej inwestycji kolejnych 76 lokali mieszkalnych zostało rozdysponowanych wśród mieszkańców, którzy w dotychczas użytkowanych lokalach komunalnych wykazali się dbałością o przekazane mienie. Przyszli najemcy nie kryli zadowolenia z wysokiego standardu oddanych im lokali, wskazując że mieszkania te są często spełnieniem ich oczekiwań. Teraz użytkowników czekają remonty, gdyż mieszkania zostały przekazane w tzw. stanie deweloperskim. Warto przypomnieć, iż od 2004 roku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki wybudowano łącznie 250 nowych lokali mieszkalnych, co zdecydowanie poprawiło stan zasobów komunalnych w naszym mieście i jest ewenementem w skali regionu. Aleksandrów Ł. 24.03.2016 r.