Aktualności

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Mistrz w wydziale Wod-Kan.

  Opis
 • Bezpośredni nadzór nad robotami z zakresu budowy, eksploatacji i usuwania awarii sieci oraz urządzeń wod.-kan.
 • Kierowanie pracą podległych pracowników
 • Przegląd i konserwacja urządzeń wod. - kan.
Wymagania:
 • Wykształcenie  techniczne wyższe lub średnie
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacji
w zakresie sieci i instalacji wod.-kan.,
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacja pracy.
Rodzaj zatrudnienia:
 • Umowa o pracę
Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.
  Zainteresowane osoby prosimy o składanie lub przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 20-03-2018 r.  na adres: „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki  ul. 1 Maja 28/30  pokój 29 Do kontaktu: telefon (42) 712-49-25, e-mail m.paczesna@pgkimal.pl Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez "PGKiM" Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie łódzkim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 2018-02-19

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. ciepłownictwa.

  Opis stanowiska: Planowanie prac dotyczących  inwestycji, modernizacji i remontów  w Wydziale Gospodarki Cieplnej, w tym sieci cieplnej. Monitorowanie i rozliczanie efektywności energetycznej. Monitorowanie przepisów ustawodawczych oraz technologii z zakresu energetyki, ochrony środowiska. Prowadzenie prac  związanych z ochroną środowiska, w tym sprawozdawczość. Rozliczanie pobranego ciepła przez użytkowników lokali. Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne ,
 • Doświadczenie minimum 3 lata na podobnym stanowisku
 • Wiedza w zakresie budowy i eksploatacji kotłów, sieci cieplnych, pomp i węzłów cieplnych oraz rozliczeń ciepła,
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacja pracy.
Rodzaj zatrudnienia:
 • Umowa o pracę
Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.
  Zainteresowane osoby prosimy o składanie lub przesyłanie CV i listu motywacyjnego  na adres: „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki  ul. 1 Maja 28/30  pokój 29 .  Do kontaktu: telefon (42) 712-49-25, e-mail m.paczesna@pgkimal.pl 2018-02-07  

Prace związane z instalacją nowej stacji dezodoryzacji powietrza w oczyszczalni ścieków.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj prowadzone są prace związane z instalacją nowej stacji dezodoryzacji powietrza dla budynku odwadniania i zagęszczania osadów. Z uwagi na konieczność przebudowy istniejących przewodów wentylacji wyciągowej, w sąsiedztwie oczyszczalni mogą występować okresowo dodatkowe uciążliwości odorowe, spowodowane przełączaniem układów. Przewidywany termin wykonania prac to koniec stycznia 2018 roku, po którym nastąpi dwutygodniowy rozruch technologiczny. Za ewentualne uciążliwości przepraszamy. 2018-01-10

Komunikat “PGKiM” Sp. z o.o. w sprawie cen za wodę i ścieki od 01.01.2018 r.

Na podstawie Art. 9.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U 2017  poz.2180), informujemy, że dotychczasowa taryfa na wodę i ścieki, która obowiązywała w 2017 roku zachowuje moc przez okres 180 dni od dnia 12 grudnia 2017 roku (tj. od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy). Dotychczasowa taryfa będzie obowiązywała nie krócej niż  do 10 czerwca 2018 roku. Ceny i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku. Woda – 3,17 zł/ m3 + 8 % VAT. Ścieki domowe – 4,00 zł/ m3 + 8% VAT. Ścieki przemysłowe – 5,83 zł/m3+ 8% VAT. Opłata abonamentowa – 3,80 zł/m-c + 8% VAT.   2017-12-29

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. ciepłownictwa.

  Opis Planowanie prac dotyczących  inwestycji, modernizacji i remontów  w Wydziale Gospodarki Cieplnej, w tym sieci cieplnej. Monitorowanie i rozliczanie efektywności energetycznej. Monitorowanie przepisów ustawodawczych oraz technologii z zakresu energetyki, ochrony środowiska. Prowadzenie prac związanych z ochroną środowiska, w tym sprawozdawczość. Rozliczanie pobranego ciepła przez użytkowników lokali. Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne , Wiedza w zakresie budowy i eksploatacji kotłów, sieci cieplnych, pomp i węzłów cieplnych oraz rozliczeń ciepła, Dobra znajomość obsługi komputera, Prawo jazdy kategorii B, Komunikatywność, sumienność i dobra organizacja pracy.   Oferujemy: Ciekawą i pełną wyzwań pracę. Możliwość rozwoju zawodowego. Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji.   Zainteresowane osoby prosimy o składanie lub przesyłanie CV i listu motywacyjnego  na adres: „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki  ul. 1 Maja 28/30  pokój 29.  Do kontaktu: telefon (42) 712-49-25, e-mail m.paczesna@pgkimal.pl   Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 2017-11-23  

Informacja o jakości wody – aktualizacja

W związku z informacjami o intensywnym zapachu chloru w wodzie, „PGKiM” Sp z o. o. informuje, że podjęliśmy niezwłocznie kontrolę jakości zimnej wody oraz zawartości chloru w poniżej wymienionych rejonach miasta. Wszystkie wyniki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1989 z późniejszymi zmianami) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dopuszczalna wartość  wynosi 0,30 mg Cl2/dm3). Uzyskaliśmy następujące wyniki badań z akredytowanego laboratorium:
Miejsce chlor wolny w wodzie zimnej chlor wolny w wodzie ciepłej
Warszawska 0,05 mg Cl2/dm3  -
Senatorska 0,10 mg  Cl2/dm3 < 0,05 mg Cl2/dm3
Bratoszewskiego < 0,05 mg Cl2/dm3 < 0,05 mg Cl2/dm3
Sikorskiego 0,08 mg Cl2/dm3 -
Osiedle Słoneczne < 0,05 mg Cl2/dm3 < 0,05 mg Cl2/dm3
Wojska Polskiego < 0,05 mg Cl2/dm3  -
Daszyńskiego < 0,05 mg Cl2/dm3  -
Piotrkowska < 0,05 mg Cl2/dm3 < 0,05 mg Cl2/dm3
Ujęcie Wody w Aleksandrowie Łódzkim < 0,05 mg Cl2/dm3  -
W załączeniu skany badań próbek wody. Wyniki badań wody z dn. 30.08.2017 cz. 1 Wyniki badań wody z dn. 30.08.2017 cz. 2 Wyniki badań wody z dn. 31.08.2017 2017-08-30 Aktualizacja: 2017-08-31        

Zakończono prace na oczyszczalni.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.05.2017 r. zakończono prace polegające na usprawnieniu systemu istniejącej instalacji dezodoryzacji powietrza nr 2.     Prace polegały na włączeniu w układ instalacji drugiego skrubera i osuszacza. Jednocześnie informujemy, że w instalacji tej dokonano wymiany filtra węglowego.   2017-06-01

Prace modernizacyjne instalacji dezodoryzacji powietrza w Oczyszczalni Ścieków.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że z dniem 15.05.2017 r. rozpoczną się prace polegające na usprawnieniu systemu istniejącej instalacji dezodoryzacji powietrza. W czasie ich wykonywania w pobliżu oczyszczalni ścieków mogą wystąpić zwiększone uciążliwości odorowe. Zakończenie prac planowane jest na dzień 31.05.2017 r. Za utrudnienia przepraszamy. 2017-05-12  

Kanalizacja sanitarna, a wody deszczowe i gruntowe.

Rozwój budownictwa indywidualnego w naszej Gminie powoduje, że coraz częściej spotykamy się z nadmierną ilością zbędnych wód odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania ścieków bytowych  i przemysłowych, a wielkość przepompowni ścieków wybudowanych na sieci została dobrana proporcjonalnie do ilości zużywanej przez mieszkańców wody. W okresach deszczowych obserwujemy przepełnianie się całego systemu, co świadczy o wprowadzaniu do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i drenażowych, a pompy które zwykle pracują średnio 8 godzin dziennie pracują wówczas 20 godzin dziennie. Wydział Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął przegląd kanalizacji pod kątem nielegalnych włączeń wód do kanalizacji i okazało się, że niektóre posesje na ulicach Kruczej, Al. Pod Dębami i Długiej wpuszczają swoje wody do kanalizacji. Prosimy mieszkańców włączonych posesji o zaprzestanie odprowadzania wód deszczowych i drenażowych, ponieważ wody te zalewają niżej położonych sąsiadów, a Spółce znacząco utrudniają eksploatację przepompowni, powodując dodatkowe koszty. Wody deszczowej nie powinniśmy traktować jako ścieku, którego należy pozbyć się za wszelka cenę, lecz zadbać, aby poprzez drenaże rozsączające pozostawić ją na naszej działce. Pozostawione wody zasilają nasze krzewy ogrodowe w czasie suszy oraz stopniowo przenikają do głębszych warstw wodonośnych, skąd czerpiemy wodę do picia. To jest cykl zamknięty i przerwanie go w przyszłości spowoduje problemy z zaopatrzeniem w wodę naszego regionu. W Polsce zasoby wody pitnej przypadające na mieszkańca szacowane są na takim samym poziomie jak w Egipcie, więcej ma Hiszpania, a Węgry 10 razy tyle co w Polsce. Każdego roku z naszych miast spływają do Bałtyku i przepadają bezpowrotnie ogromna ilość wody. Co zatem zrobić z wodą deszczową ? Zgodnie z przepisami wolno ją zagospodarować: - odprowadzając do kanalizacji deszczowej - odprowadzając do rowu melioracyjnego Natomiast, jeśli  nie ma takich odbiorników, to należy : - rozprowadzić po powierzchni działki - odprowadzić do studni chłonnej - magazynować (np. w nieużywanym szambie) i wykorzystać do podlewania działki A co jeśli chodzi o wody gruntowe? -  jeżeli dom stoi w gruncie spoistym i nieprzepuszczalnym oraz nie ma w pobliżu żadnego odbiornika, to wykonanie drenażu jest niecelowe, a zaizolowane fundamenty należy obsypać nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym. -  jeżeli dom stoi w gruncie piaszczystym czy mieszanym, układamy drenaż wokół fundamentów i obsypujemy go żwirem i piaskiem. Natomiast wody zbierane przez drenaż należy rozsączyć w ogrodzie, zachowując minimalną odległość 20 m od budynku. Rury drenarskie zakopujemy w ziemi poniżej studni zbiorczej systemu drenarskiego. Stałe elementy oraz pampersy i „mokre” chusteczki wrzucane do kanalizacji sanitarnej powodują awarie i uszkodzenia pomp.   Studnia kanalizacji sanitarnej z podłączonymi do niej wodami gruntowymi.
2017-04-10