Aktualności

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu przy ul. Piotrkowskiej, w dniu 12.01.2022r. od godziny 08:00 do 14:30, wstrzymana zostanie dostawa wody. Dotyczy: ul. Piotrkowskiej od ul. Wolności do ul. Rataja. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2022-01-12

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 19,58 m2 (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. 11 Listopada 10 w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka minimalna wynosi 16,00 zł plus VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 04.01.2022 r. o godz.12:00 w siedzibie „PGKiM” Sp. z o. o. Ze względu na panującą pandemię wirusa COVID–19 oraz związaną z nią konieczność zapewnienia stosownych warunków sanitarnych, przetarg odbędzie się bez fizycznego udziału przystępujących. W związku z powyższym, aby przystąpić od przetargu należy: - wpłacić wadium w wysokości 626,56 zł na konto Spółki (BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005). W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego bądź nazwę firmy oraz cel w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata wadium: przetarg na lokal użytkowy przy ul. 11 Listopada 10”. - dostarczyć do siedziby Spółki zapieczętowaną kopertę w której zostanie umieszczone pismo informujące: o proponowanej stawce netto za 1 m2, potwierdzeniu dokonania wpłaty wadium, numerze konta bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia warunków koniecznych do przystąpienia oraz numer telefonu przystępującego do przetargu oraz nazwę, numer NIP i REGON zarejestrowanej działalności gospodarczej. - wpłaty wadium oraz przekazania zapieczętowanych kopert należy dokonać do godziny 1200 w dniu 03.01.2022 r. Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyniku w dniu 04.01.2022 r., do godziny 1430 oraz zaproszony do siedziby Spółki w celu ustalenia wszelkich formalności związanych ze wstąpieniem w najem lokalu. Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel.  42 712-12-37. 2021-12-22

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem głównego wodociągu podczas prowadzenia prac ziemnych na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada z ul. Nowokaliską, przez prywatnego wykonawcę w dniu 21.12.2021r. od godziny 12:00, wstrzymana została dostawa wody dla miasta oraz części terenów gminy zasilanych z ujęcia wody w Aleksandrowie Łódzkim. Dotyczy: miasta i części terenów gminy Aleksandrów Łódzki zasilanych z ujęcia wody w Aleksandrowie Łódzkim. Przybliżony czas usunięcia awarii zostanie podany po odkopaniu miejsca wycieku. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2021-12-21

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi, w dniu 21.12.2021r. od godziny 08:30 do 12:30, wstrzymana zostanie dostawa wody w Bełdowie. Dotyczy: Bełdowa od nr 12 w kierunku m. Słowak. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2021-12-20

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi, w dniu 21.12.2021r. od godziny 09:00 do 14:00, wstrzymana zostanie dostawa wody na ul. Bocznej i ul. Ustronnej w Rąbieniu. Dotyczy: Rąbienia - ul. Boczna i ul. Ustronna. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2021-12-20

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu, w środę 15.12.2021r. od godziny 18:00 do czwartku 16.12.2021r,. do godziny 15:00, wstrzymana zostanie dostawa wody na ul. Mickiewicza od ul. Litewskiej do MOSiR-u wraz z ulicami przyległymi. Dotyczy: Osiedla Mickiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Soplicy, ul. Nowokaliska, ul. Szczęśliwa, 11 Listopada w okolicy ul. Szczęśliwej. Beczki z wodą zdatną do picia będą podstawione na ul, Szczęśliwej oraz na ul. Mickiewicza przy ul. Soplicy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2021-12-15

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że 15.12.2021r. o godz. 9.30 wstrzymana została dostawa wody na ul. Pogodnej i Wygodnej w Krzywcu. Planowane przywrócenie dostawy wody powinno nastąpić około godz. 13.00 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami eksploatacyjnymi, w środę 15.12.2021r. w godzinach 08:00-13:00, wstrzymana zostanie dostawa wody w Krzywcu (od strony Rszewa) przy ul. Wspólnej i ul. Łagodnej. Dotyczy: Krzywca (od strony Rszewa) przy ul. Wspólnej i ul. Łagodnej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2021-12-14

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią zasuwy, w sobotę 11.12.2021r. w godzinach 08:00-14.00, wstrzymana zostanie dostawa wody przy ul. Ogrodowej, ul. Zielonej, ul, 1 Maja. Dotyczy: ul. Ogrodowej od ul. Zielonej do ul. 1 Maja, ul. 1 Maja od ul. Ogrodowej do ul. Łęczyckiej wraz z ulicami przyległymi. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2021-12-10