Aktualności

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY.

Zakres obowiązków:
 • utrzymanie   czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych.
Wymagania:
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę ¾ etatu.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 11.01.2019 r. na adres   m.paczesna@pgkimal.pl   albo składanie /przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2019-01-03

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: KIEROWNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI CIEPLNEJ.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki Opis stanowiska:
 • Kompleksowe zarządzanie pracą Wydziału Gospodarki Cieplnej,
 • Zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji ciepłowniczych,
 • Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Energetyczne,
 • Organizowanie i nadzorowanie eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń ciepłowniczych,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z pracą Wydziału,
 • Dokonywanie odbiorów technicznych urządzeń energetycznych przyjmowanych do eksploatacji,
 • Nadzór nad jakością świadczonych usług zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami,
 • Organizowanie pracy podległych pracowników,
 • Sporządzanie rocznych planów sprzedaży, sprawozdań i analiz dotyczących gospodarki energią cieplną.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunkowe,
 • Doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) na stanowisku kierowniczym,
 • Uprawnienia energetyczne typu D grupa 1 i 2,
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Komunikatywność, sumienność, umiejętność zarządzenia zespołem pracowników.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  i listu motywacyjnego do dnia 03.02.2019 r. na adres mailowy:  m.paczesna@pgkimal.pl  albo składanie/przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o. o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. kontaktowy:  42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2019-01-03

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki Opis stanowiska
 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi
 • Współpraca z innymi działami spółki
 • Odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo – podatkowe
 • Nadzorowanie właściwego obiegu, utrzymania, przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
 • Przygotowywanie raportów finansowych, podatkowych i sprawozdań na potrzeby zarządu oraz instytucji zewnętrznych
 • Reprezentowanie spółki przed organami kontroli i instytucjami finansowymi
 • Prowadzenie rozliczeń związanych z funkcjonowaniem spółki
 • Współpraca z bankami, pozostałymi jednostkami finansowymi
 • Zarządzanie zespołem pracowników.
Oczekiwania
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • Minimum sześcioletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w zakresie pełnej księgowości
 • Znajomość przepisów m.in. prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości
 • Umiejętność partnerskiej współpracy
 • Doświadczenie w branży komunalnej będzie dodatkowym atutem
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Rzetelność , dyspozycyjność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
Oferujemy
 • Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i kompetencji.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub na adres e- mail: m.paczesna@pgkimal.pl do dnia 03.02.2019 r. Tel. 42 712-49-25. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.   2019-01-03  

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z nocną awarią wodociągu przy ul,Piłsudskiego wystąpił brak wody w dniu 16.12.2018r. (niedziela). Przybliżony czas usunięcia usterki zostanie podany po odszukaniu miejsca awarii. Dotyczy: bloków przy ul. Piłsudskiego Beczka z wodą zdatną do picia została podstawiona przy bloku  na ul. Piłsudskiego 7. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-12-16

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu w Księstwie nastąpi brak wody w dniu 14.12.2018r. (piątek) od godziny 9:00. Przybliżony czas usunięcia usterki zostanie podany po odszukaniu miejsca awarii. Dotyczy: rejonu Księstwa Za utrudnienia przepraszamy. 2018-12-14

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu w Antoniewie, nastąpi brak wody od 04.12.2018r. Planowany czas usunięcia awarii w godz. 17:00-18:00. Dotyczy: rejonu Rąbienia i Antoniewa - ul. Słowiańskiej - od ul Wysokiej do ul. Szczecińskiej wraz z ulicami przyległymi. Beczka z wodą zdatną do picia zostanie podstawiona na ul. Słowiańskiej 120 przy skrzyżowaniu z ul.Długą. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-12-04

Spadki ciśnienia wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na terenie Ujęcia Wody wystąpią spadki ciśnienia oraz niedobory wody na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki w nocy z 28 na 29 listopada 2018 r. w godzinach 24:00 – 3:00 rano. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-11-28

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja nastąpi brak wody w dniu 22.11.2018r. (czwartek) od godziny 8:30 do 14:00. Dotyczy: rejonu ul. 1 Maja od ul. Łęczyckiej do ul. Daszyńskiego. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-11-22

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią przyłącza wodociągowego przy ul. Piotrkowskiej nastąpi brak wody w dniu 17.11.2018r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 15:00. Dotyczy: ul. Piotrkowskiej od ul. Wolności do ul. Rataja.   Za utrudnienia przepraszamy.   2018-11-17

Brak wody

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że  w związku z trwającymi pracami konserwacyjnymi na SUW Prawęcice nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 14.11.2018 r.  (środa) w godz. od 8:00 do 14:00. Przy OSP będzie podstawiona cysterna z wodą zdatną do picia. Dotyczy rejonu Prawęcic. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-11-14