Aktualności

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu przy ul. Pańskiej nastąpi brak wody w dniu 16.12.2019r. (poniedziałek). Przybliżony czas przywrócenia dostaw wody zostanie podany po odkopaniu miejsca awarii . Dotyczy: rejonu ul. Pańskiej i Wolskiej wraz z ulicami przyległymi. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-12-16

Brak wody !

"PGKiM' Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na przyłączu wodociągowym, nastąpi przerwa w dostawie wody, na ul. Soplicy w Aleksandrowie Łódzkim, w dniu 13.12.2019r., w godzinach 9.00-14.00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią zasuwy przy ulicy Mikołajczyka nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 12.12.2019 od godziny 8:30 do 14:00. Dotyczy: ul. Wolności, ul. Piotrkowskiej, ul. Mikołajczyka oraz Króla Aleksandra. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-12-12

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi w Krzywcu przy ul. Okołowicza nastąpi brak wody w dniu 07.12.2019r. od godz. 9:00 do 14:00 (sobota). Dotyczy: rejonu Krzywca. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-12-07

Brak wody !

W związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w Krzywcu, w dniu 07.12.2019r. w godzinach 9.00-15.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu przy zbiegu ulic Wolności i  Mikołajczyka nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 5.12.2019 od godziny 11:30 do 16:00. Dotyczy: ul. Wolności, ul. Piotrkowskiej oraz ul. Mikołajczyka. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-12-05

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu na Ujęciu Wody, nastąpi w Prawęcicach przerwa w dostawie wody w dniu 26.11.2019r. w godz. 11.30-14.00. Za powstałe utrudnienia, przepraszamy. 2019-11-26  

Informacja dotycząca taryfy dla ciepła.

„PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, stosownie do zapisów umowy dostawy ciepła, informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. decyzją Nr OŁO.4210.29.2019.JB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Nowa taryfa wraz z decyzją została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 293 z dnia 20 listopada 2019 r. https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3784,Taryfy-opublikowane-w-2019-r.html W związku z powyższym, informujemy, że od dnia 6 grudnia 2019 r. zostają wprowadzone do rozliczeń z odbiorcami nowe ceny i stawki opłat. Jednocześnie, w związku ze zmianą taryfy, odczyty ciepła za miesiąc listopad 2019 r. oraz okres 1–5 grudnia 2019 r. odbędą się w dniu 5 grudnia 2019 r.: Stosowne pisma, w dniu dzisiejszym zostały wysłane pocztą. 2019-11-21

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią przyłącza wodociągowego w Krzywcu przy ul. Okołowicza nastąpi brak wody w dniu 06.11.2019r. od godz. 9:00 do 14:00 (środa). Dotyczy: rejonu Krzywca. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-11-06

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi  na S14 nastąpi brak wody w dniu 28.10.2019r. w godzinach od 9:00 do 16:00. Dotyczy: Rąbienia – rejonu ul. Słowiańskiej wraz z ulicami przyległymi od ul. Fasolowej do ul. Szczecińskiej. Beczka z wodą zdatną do picia zostanie podstawiona przy ul. Wiśniowej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-10-24