Aktualności

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku awarią w bloku przy ul. Sikorskiego nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 28.05.2020r.  w godzinach od 10:00 do 15:00. Dotyczy: bloków w rejonie ul. Sikorskiego. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2020-05-28

Brak wody!

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że ze względu na awarię na sieci wodociągowej, na ul. Parkowej, zamknięta została  w dniu 28.05.2020r. dostawa wody w rejonie Pl. Kościuszki, ul. Ogrodowej, ul. Parkowej, ul. Zielonej i ul. 1 Maja. Planowany termin usunięcia awarii- do godzin wieczornych. Beczka z wodą podstawiona zostanie na parkingu przed Bankiem Spółdzielczym. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.  

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią w Rąbieniu przy rondzie nastąpi brak wody w dniu 27.05.2020r. (środa) od godziny 8:00 do 10:00. Dotyczy: ul. Mikołajczyka, ul. Okrężnej oraz rejonu ronda. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2020-05-27

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na wodociągu nastąpi brak wody w dniu 26.05.2020 r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 15:00. Dotyczy: rejonu ul. 11-listopada, ul, Arnikowej, ul. Makowej, Woli Grzymkowej oraz Placydowa. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2020-05-25

Brak wody!

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.05.2020r. w godz. 9.00-15.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Rąbień, na ul. Ziemiańskiej z ulicami przyległymi. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią przyłącza przy ul. Ogórkowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 20.05.2020 od godziny 8:00 – 14:00. Dotyczy: ul. Ogórkowej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2020-05-19

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi przy ul. Jana Kazimierza nastąpi brak wody w dniu 18.05.2020r. (poniedziałek) od godziny 9:00 do 15:00. Dotyczy: rejonu ul. Jana Kazimierza oraz ul. Wąskiej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2020-05-14

Brak wody!

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.05.2020r. w godzinach 9.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Budy Wolskie i Izabelin. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca otwarcia Targowiska przy ul. 1 Maja 41A.

Od dnia 14 maja 2020 r. zostanie otwarte Targowisko przy ul. 1 Maja 41A. Na chwilę obecną będzie ono funkcjonowało tak jak dotychczas: w tygodniu po 10 dniu miesiąca w czwartek, w pozostałych tygodniach w piątki. Jednocześnie informujemy, że w związku z ryzykiem zachorowania na  COVID-19 zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa nałożone przez organy administracji rządowej, a także Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dlatego też prosimy o stosowanie się do poniżej określonych zasad i przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Zasady korzystania z Targowiska Miejskiego nr 2.   
  1.   Na terenie targowiska obowiązuje Regulamin Targowiska oraz wszystkie obecnie obowiązujące ograniczenia,  nakazy i zakazy wprowadzane poprzez rozporządzenia organów rządowych.
  2.   Należy zachować bezpieczną odległość 2 m, klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca.
  3.   Osoby oczekujące na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 2 m.
  4.   Prosimy o odkażanie rąk za pomocą dozowników usytuowanych przy wejściach.
  5.   W razie przekroczenia ilości osób mogących przebywać jednocześnie na targowisku (4 osoby na jedno stanowisko) zostanie wprowadzona zasada rotacji osób wchodzących.
  6.   Na straganach np. z owocami i warzywami należy podawać i pakować produkty przez sprzedającego tak, aby ograniczyć kontakt z żywnością.
  7.   Ograniczyć ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta tak, aby nie leżały one obok miejsca podawania produktów.
  8.   Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez wszystkich przebywających (np. maseczki, przyłbice).
  2020-05-08

Informacja dotycząca pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych.

W celu zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Zarządzeniem nr 59/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadził szczególną formę pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych, których właścicielem lub posiadaczem samoistnym jest Gmina Aleksandrów Łódzki. Wsparcie to ma polegać na zastosowaniu obniżki lub zwolnienia z czynszu i nie dotyczy opłat związanych z eksploatacją lokalu. Osoby chcące ubiegać się o niniejszą pomoc, mają możliwość pobrania stosownych druków na naszej stronie internetowej i złożenie ich drogą mailową na adres: wom@pgkimal.pl, w postaci skanu dokumentu oraz tradycyjną poprzez przesłanie pocztą lub pozostawienie w skrzynce podawczej umieszczonej na bramie Spółki.   Druki do pobrania: Zarządzenie-Burmistrza-59_2020.pdf Oświadczenie-do-Zarządzenia-Burmistrza-1.pdf Wniosek-do-Zarządzenia-Burmistrza.pdf   2020-04-08