Aktualności

Brak wody !

Wydział Wod- Kan informuje, że z powodu awarii nastąpi przerwa w dostawie wody, w dniu 20.05.2021r., w godzinach 11.00-14.00, na ulicy Działkowej i ulicach przyległych, w Adamowie Starym. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na wodociągu w Zgniłym Błocie, nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 9:00 do 14:00 w dniu 19.05.2021 r..   Dotyczy: rejonu Zgniłego Błota.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-05-12

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem zasuwy przez prywatną osobę w Woli Grzymkowej, nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 9:00 do 14:00 w dniu 12.05.2021 r..   Dotyczy: ul. Wolskiej od Wobet - Hydret do Kliszy.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-05-12

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi w Rąbieniu, nastąpi przerwa w dostawie wody oraz spadki ciśnienia  od godziny 8:00 do 11:00 w dniu 11.05.2021 r..   Dotyczy: Brak wody na ul. Słowiańskiej od ronda do ul. Pomarańczowej wraz z ul. przyległymi. Spadki ciśnienia od ul. Pomarańczowej do ul. Szczecińskiej wraz z ul. przyległymi.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-05-10

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.05.2021r., w godzinach 9.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Fasolowej i ul. Kameliowej w Rąbieniu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi wodociągu w Brużyczce Małej, nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 9:00 do 14:00 w dniu 10.05.2021 r..   Dotyczy: rejonu Brużyczki Małej.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-05-07

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi, w dniu 07.05.2021r. w godzinach 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Woli Grzymkowej, na ul. Srebrzyńskiej, wraz z ulicami przyległymi. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.  

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Monter-Konserwator w Wydziale Wod-Kan.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska:
 • Obsługa sprzętu specjalistycznego;
 • Uczestniczenie w usuwaniu awarii.
Wymagania:
 • Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Mile widziane prawo jazdy kat. C lub uprawnienia na koparko-ładowarkę;
 • Odpowiedzialność;
 • Sumienność;
 • Zaangażowanie;
 • Dyspozycyjność.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę;
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o uregulowanej pozycji;
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 31.05.2021 r. na adres mailowy: k.kowalczyk@pgkimal.pl albo składanie/przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. kontaktowy:  42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych , z którym można się skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl, tel. 42 652-35-01 w. 71, pokój 37 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. a) w celu przeprowadzenia rekrutacji w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) oraz do przyszłych, innych rekrutacji prowadzonych przez "PGKiM"Sp. z o. o. , jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę w treści aplikacji.
 2. b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „PGKiM” Sp z o. o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „PGKiM” (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane będą przekazywane:
 1. a) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 2. b) operatorom pocztowym i kurierom,
 3. c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do    wykonywania umowy,
 4. d) firmom wykonującym usługi dla „PGKiM” sp. z o. o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji lub przez rok od daty  złożenia aplikacji jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę wykorzystania danych do innych rekrutacji.  Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM” Sp. z o.o. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą udostępniane do krajów poza obszarem EOG. Podanie danych osobowych jest wymagane przez „PGKiM” Sp. z o. o. w celu realizacji procesu rekrutacji z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „PGKiM” Sp. z o. o. jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 2021-04-29

Mamy do sprzedaży Fiata Pandę z rocznika 2013.

Przebieg około 120000 w stanie nieuszkodzonym. Jest to wersja Van, dwuosobowa. Stan powłoki lakierniczej dobry- do poprawek lakierniczych, ogumienie zimowe, zawieszenie wg nas sprawne, klimatyzacja sprawna. Samochód ponadto wyposażony jest w instalację LPG (rok założenia 2013 – przegląd UDT zbiornika do 2023 r.) Ważne badanie techniczne do 06 czerwca 2021 roku. Za wszelkie wady ukryte nie odpowiadamy. Oferent zainteresowany kupnem samochodu, składa ofertę cenową w zamkniętej ofercie do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej w linii ogrodzenia z opisem na kopercie „Oferta zakupu Fiata Pandy 1,2 VAN - 2021” z podaniem danych, umożliwiających identyfikację oferenta w przypadku przyjęcia jego oferty (imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz proponowaną  kwotę zakupu brutto). Samochód jest do obejrzenia w dniu otwarcia ofert w godzinach 8.30 – 11.00. Termin składania ofert do dnia 27.04.2021 r. godzina 11.30. Termin otwarcia ofert i wyboru oferenta nastąpi w dniu 27.04.2021 r. o godzinie 12.00. 2021-04-15