Aktualności

Komunikat “PGKiM” Sp. z o.o. dotyczący obsługi Klientów.

W związku sytuacją epidemiologiczną Wydział Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w celu podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków należy uprzednio wypełnione dokumenty złożyć do skrzynki podawczej na bramie siedziby Spółki lub wysłać na adres mailowy: wodkan@pgkimal.pl:

  1. wniosek o zawarcie umowy;
  2. oświadczenie współmałżonka/pełnomocnictwo współwłaściciela;
  3. protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i stanem wodomierza;
  4. wypis z księgi wieczystej, a w przypadku zakupu nieruchomości do 12 m-cy kopia aktu notarialnego.

Gotowe druki dokumentów (pkt. 1-2) są do pobrania na stronie internetowej „PGKiM” Sp. z o.o. https://pgkimal.pl/wydzial-wodociągow-i-kanalizacji/ lub w siedzibie Spółki przy pokoju 23. Po przygotowaniu umowy Spółka skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru dokumentu.

Stan wodomierzy prosimy przesyłać na adres wodkan@pgkimal.pl lub telefonicznie (0-42) 712-17-47.

2021-12-08

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią zasuwy, w dniu 07.12.2021r. w godzinach 11:00-15.00, wstrzymana zostanie dostawa wody na osiedlu Mickiewicza w Aleksandrowie Łódzkim. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2021-12-07

Spadki ciśnienia oraz przerwy w dostawie wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że ze względu na brak obustronnego zasilania głównej stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie Łódzkim (awaria po stronie zakładu energetycznego - na liniach 15kV), na terenie miasta i gminy mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz okresowe przerwy w dostawie wody. Ujęcie wody pracuje na własnym zasilaniu awaryjnym z agregatu prądotwórczego. W dniu wczorajszym zostało przywrócone zasilanie do strony Aleksandrowa Łódzkiego. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 30-11-2021r.

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi, w dniu 18.11.2021r. w godzinach 9.00-14.00, wstrzymana zostanie dostawa wody w miejscowości Łobódź od nr 23a do 25ax. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody!

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi, w dniu 25.10.2021r. w godzinach 9.00-17.00, wstrzymana zostanie dostawa wody w Zgniłym Błocie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi w dniu 21.10.2021r. w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Zgniłym Błocie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje.

  W trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników, w związku z zagrożeniem epidemicznym, uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania,  Spółka będzie zamknięta. Nie będzie możliwości załatwiania spraw osobiście. Prosimy o wyrozumiałość i zachęcamy do kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego.   „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30 pgkimal@pgkimal.pl Wydział Obsługi Mieszkańców                            tel. (42) 712-12-37 wom@pgkimal.pl                                                                  (42) 712-49-17 Wydział Wodociągów i Kanalizacji                     tel. (42) 712-17-47 wodkan@pgkimal.pl                                                             (42) 712-49-22 Informacje o awariach                                               tel. (42) 237-19-63 Infolinia Połączenia z sieci stacjonarnych                           tel.     801 523 501 Połączenia z sieci komórkowych                          tel.  (42) 652 35 01   Zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) https://ebok.pgkimal.plKlienci, którzy dotychczas nie korzystali z e-BOK mogą zarejestrować się na powyższej stronie.   Mając na uwadze powyższą sytuację, prosimy naszych Klientów o dokonywanie wpłat przy pomocy bankowości internetowej. Nr kont znajdą Państwo na otrzymanych fakturach, kartach opłat. Wpłat można dokonać również na główne konto Spółki: BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005, podając w tytule wpłaty, czego dotyczy, np.: nr faktury, czynsz za jaki okres.    2020-03-15 

Zmiana cen za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie informuje, że nowe stawki opłat z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązywać będą od dnia 21.07.2018 r. zgodnie z załączonym załącznikiem (decyzja ostateczna z dnia 06.07.2018 r. opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" za pośrednictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie).   ZATWIERDZONA DECYZJA-WA.RET_.070.1.203.4.2018. z dn. 14.06.2018pdf   2018-07-16

Decyzja dotyczącą zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie informuje, że otrzymała  decyzję dotyczącą zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Wspomniana decyzja zacznie obowiązywać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. DECYZJA-WA.RET_.070.1.203.4.2018.pdf   2018-06-26

Wyniki analiz prób wody pobranych w trakcie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu.

„PGKiM” Sp. z o.o. przedstawia wyniki analiz prób wody pobranych z wodociągu Aleksandrowa Łódzkiego, Bełdowa, Sobienia i Prawęcic w trakcie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu. Wszystkie wyniki badań spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sobień.pdf Prawęcice.pdf Aleksandrów.pdf Bełdów.pdf   2018-06-26