Aktualności

Brak wody – beczka z wodą.

Wydział wodociągów i kanalizacji informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami inwestycyjnymi prowadzonymi przez prywatnego wykonawcę, beczka z wodą zdatną do picia zostanie podstawiona na parkingu przy sklepie DINO - skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Romanowską. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 01-04-2022r.

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że 01.04.2022r. w godzinach 9.00-15.00 wstrzymana zostanie dostawa wody na ul. Romanowskiej z ulicami przyległymi, ulicach Zimnej, Ciepłej, Bałuckiej i Lodowej oraz na ul. Wojska Polskiego od numeru 151 do końca. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci, od godziny 19.00 dn. 30.03.2022r. do godz. 14.00 dn. 31.03.2022r. wstrzymana zostanie dostawa wody od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Zgierskiej do bramy firmy "MARTIS". Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że 31.03.2022r. w godzinach 9.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Romanowskiej z ulicami przyległymi, ul. Zimnej, ul. Ciepłej, ul. Bałuckiej, ul. Lodowej i ul. Wojska Polskiego od numeru 151 do końca. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej wstrzymana została dostawa wody na ul. Ciechowskiego w Kolonii Brużycy. Planowany termin usunięcia awarii- do godziny 15.00 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca awarii kotła w ciepłowni.

"PGKiM" sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią kotła grzewczego w ciepłowni „PGKIM”  od godzin popołudniowych dnia 29.03.2022r. mogą wystąpić zaniżenia temperatury czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej.

Przewidywane usunięcie awarii i przywrócenie prawidłowych parametrów sieci ciepłowniczej powinno nastąpić w dniu 01.04.2022r.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

2022-03-29

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o.informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej, od godz. 20.00 w dn. 28.03.2022r. do godz. 14.00 w dn. 29.03.2022r. wstrzymana zostanie dostawa wody na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Zgierską do bramy firmy "MARTIS". Beczka z wodą podstawiona zostanie w bramie firmy "MARTIS" Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że 29.03.2022r. w godzinach 9.00-15.00 wstrzymana zostanie dostawa wody w Woli Grzymkowej (główna ulica) oraz na ulicach Arnikowej, Rumiankowej i Szmaragdowej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

“PGKiM” sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Elektryk – Konserwator na Ujęciu Wody.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki Obowiązki:
 • zapewnienie utrzymania właściwego funkcjonowania maszyn i urządzeń.
Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe kierunkowe;
 • znajomość działania urządzeń sterownia i automatyki;
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych, sterowania i automatyki;
 • aktualne uprawnienia energetyczne SEP 1 kV - 15 kV - możliwość doszkolenia;
 • samodzielność i komunikatywność.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • Szkolenia zawodowe;
 • dofinansowanie do karty Multisport.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub adres mailowy rekrutacja@pgkimal.pl do dnia 03.04.2022 r. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym, przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974. r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych , z którym można się skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl, tel. 42 652-35-01 wew. 71, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1.  W celu przeprowadzenia rekrutacji w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) oraz do przyszłych, innych rekrutacji prowadzonych przez "PGKiM"Sp. z o. o. , jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę w treści aplikacji.
 2.  W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „PGKiM” Sp z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „PGKiM” (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane będą przekazywane:
 1.  Organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 2.  Operatorom pocztowym i kurierom,
 3.  Dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do  wykonywania umowy,
 4.  Firmom wykonującym usługi dla „PGKiM” sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia rekrutacji  lub przez rok od daty  złożenia aplikacji jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę wykorzystania danych do innych rekrutacji.  Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM” Sp. z o.o. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą udostępniane do krajów poza obszarem EOG. Podanie danych osobowych jest wymagane przez „PGKiM” Sp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacji z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „PGKiM” Sp. z o.o. jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 2022-03-05

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że 02.03.2022r. (środa) w godzinach 9.00-14.00 wstrzymana zostanie dostawa wody na ul. Pałacowej w Rąbieniu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.