Aktualności

Okresowe spadki ciśnienia wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 11-go Listopada 101 od godziny 22:00  w dniu 14 stycznia 2021 r. do godziny 4:00 15 stycznia 2021 r. mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki. Dotyczy: obszaru miasta i gminy Aleksandrów Łódzki. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-01-11

Spółka nie pracuje.

W związku z przeprowadzaną dezynfekcją pomieszczeń w siedzibie Spółki, przy ul. 1 Maja, w dniu 03.11.2020 Spółka nie pracuje.

Za wszelkie powstałe utrudnienia przepraszamy !

  03-11-2020 r.

Okresowe spadki ciśnienia wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 11-go Listopada 101 w dniu 26 października 2020 r. mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki. Dotyczy: obszaru miasta i gminy Aleksandrów Łódzki. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2020-10-26

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: PRACOWNIK LABORATORIUM.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska pracy:
 • Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych w laboratorium zgodnie z normą ISO 17025;
 • Pobieranie prób ścieków i osadów;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z laboratorium;
 • Kontrola ścieków dowożonych i ścieków na kanalizacji;
 • Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową w laboratorium.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (chemia, biologia, fizyka lub pokrewne) - warunek konieczny;
 • Znajomość w zakresie analiz fizyko-chemicznych;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Excel, Word);
 • Dokładność, rzetelność, dociekliwość, samodzielność, uczciwość, kreatywność;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • wysoka kultura osobista;
 • zaangażowanie, dyspozycyjność, gotowość do pracy w trybie zmianowym;
 • prawo jazdy kat. B;
 • wskazany odbyty staż w laboratorium;
 • znajomość wymagań normy ISO 9001 i ISO 17025, czy podstawowych zagadnień metrologii lub statystyki będą dodatkowym atutem;
 • Mile widziana znajomość języka obcego;
 • Motywacja do dalszego rozwoju zawodowego.
Oferujemy:
 • Ciekawą pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i kompetencji.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  i listu motywacyjnego do dnia 30.09.2020 r. na adres  mailowy:  k.kowalczyk@pgkimal.pl  albo składanie/przesyłanie aplikacji na adres Spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. kontaktowy:  42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2020-08-12

Informacja dotycząca otwarcia Targowiska przy ul. 1 Maja 41A.

Od dnia 14 maja 2020 r. zostanie otwarte Targowisko przy ul. 1 Maja 41A. Na chwilę obecną będzie ono funkcjonowało tak jak dotychczas: w tygodniu po 10 dniu miesiąca w czwartek, w pozostałych tygodniach w piątki. Jednocześnie informujemy, że w związku z ryzykiem zachorowania na  COVID-19 zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa nałożone przez organy administracji rządowej, a także Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dlatego też prosimy o stosowanie się do poniżej określonych zasad i przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Zasady korzystania z Targowiska Miejskiego nr 2.   
 1.   Na terenie targowiska obowiązuje Regulamin Targowiska oraz wszystkie obecnie obowiązujące ograniczenia,  nakazy i zakazy wprowadzane poprzez rozporządzenia organów rządowych.
 2.   Należy zachować bezpieczną odległość 2 m, klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca.
 3.   Osoby oczekujące na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 2 m.
 4.   Prosimy o odkażanie rąk za pomocą dozowników usytuowanych przy wejściach.
 5.   W razie przekroczenia ilości osób mogących przebywać jednocześnie na targowisku (4 osoby na jedno stanowisko) zostanie wprowadzona zasada rotacji osób wchodzących.
 6.   Na straganach np. z owocami i warzywami należy podawać i pakować produkty przez sprzedającego tak, aby ograniczyć kontakt z żywnością.
 7.   Ograniczyć ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta tak, aby nie leżały one obok miejsca podawania produktów.
 8.   Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez wszystkich przebywających (np. maseczki, przyłbice).
  2020-05-08

Informacja dotycząca pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych.

W celu zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Zarządzeniem nr 59/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadził szczególną formę pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych, których właścicielem lub posiadaczem samoistnym jest Gmina Aleksandrów Łódzki. Wsparcie to ma polegać na zastosowaniu obniżki lub zwolnienia z czynszu i nie dotyczy opłat związanych z eksploatacją lokalu. Osoby chcące ubiegać się o niniejszą pomoc, mają możliwość pobrania stosownych druków na naszej stronie internetowej i złożenie ich drogą mailową na adres: wom@pgkimal.pl, w postaci skanu dokumentu oraz tradycyjną poprzez przesłanie pocztą lub pozostawienie w skrzynce podawczej umieszczonej na bramie Spółki.   Druki do pobrania: Zarządzenie-Burmistrza-59_2020.pdf Oświadczenie-do-Zarządzenia-Burmistrza-1.pdf Wniosek-do-Zarządzenia-Burmistrza.pdf   2020-04-08  

Informacja dotycząca wody dostarczanej przez Spółkę.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, „PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych, jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. W związku z powyższym Spółka potwierdza, że korzystanie z wody wydobywanej z naszych ujęć  jest bezpieczne. 2020-03-20

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje.

  W trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników, w związku z zagrożeniem epidemicznym, uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania,  Spółka będzie zamknięta. Nie będzie możliwości załatwiania spraw osobiście. Prosimy o wyrozumiałość i zachęcamy do kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego.   „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30 pgkimal@pgkimal.pl Wydział Obsługi Mieszkańców                            tel. (42) 712-12-37 wom@pgkimal.pl                                                                  (42) 712-49-17 Wydział Wodociągów i Kanalizacji                     tel. (42) 712-17-47 wodkan@pgkimal.pl                                                             (42) 712-49-22 Informacje o awariach                                               tel. (42) 237-19-63 Infolinia Połączenia z sieci stacjonarnych                           tel.     801 523 501 Połączenia z sieci komórkowych                          tel.  (42) 652 35 01   Zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) https://ebok.pgkimal.plKlienci, którzy dotychczas nie korzystali z e-BOK mogą zarejestrować się na powyższej stronie.   Mając na uwadze powyższą sytuację, prosimy naszych Klientów o dokonywanie wpłat przy pomocy bankowości internetowej. Nr kont znajdą Państwo na otrzymanych fakturach, kartach opłat. Wpłat można dokonać również na główne konto Spółki: BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005, podając w tytule wpłaty, czego dotyczy, np.: nr faktury, czynsz za jaki okres.    2020-03-15 

Komunikat “PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim.

W związku z Zarządzeniem nr 47/2020 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, uprzejmie prosimy naszych Klientów o korzystanie z drogi korespondencyjnej (mailowej, telefonicznej) celem załatwienia wszelkich spraw związanych z oferowanymi przez Spółkę usługami. 2020-03-11

Informacja dotycząca taryfy dla ciepła.

„PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, stosownie do zapisów umowy dostawy ciepła, informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. decyzją Nr OŁO.4210.29.2019.JB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Nowa taryfa wraz z decyzją została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 293 z dnia 20 listopada 2019 r. https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3784,Taryfy-opublikowane-w-2019-r.html W związku z powyższym, informujemy, że od dnia 6 grudnia 2019 r. zostają wprowadzone do rozliczeń z odbiorcami nowe ceny i stawki opłat. Jednocześnie, w związku ze zmianą taryfy, odczyty ciepła za miesiąc listopad 2019 r. oraz okres 1–5 grudnia 2019 r. odbędą się w dniu 5 grudnia 2019 r.: Stosowne pisma, w dniu dzisiejszym zostały wysłane pocztą. 2019-11-21