Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 64,34 m (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym)  znajdującego się przy Pl. Kościuszki 21 w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 20,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się 01.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki „PGKiM” Sp. z o. o. (sala konferencyjna, I piętro). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości: 3 165,53 zł w kasie Spółki do godz. 11:30 w dniu przetargu. Przedmiotowy budynek jest objęty programem „Termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w którym przewiduje się  m.in. zmianę sposobu ogrzewania lokali na niskoemisyjne (montaż instalacji centralnego ogrzewania zasilanego pompami ciepła wraz z instalacją doprowadzającą ciepłą wodę użytkową).   Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.   Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie: 42 712 – 12 – 37, wew. 49. 2019-09-16

Informacja o awarii sieci ciepłowniczej.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku awarii sieci ciepłowniczej nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody dla następujących obiektów: osiedle Sikorskiego, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Miejska Pływalnia, Miejskie Przedszkole nr 1, Przedszkole przy ul. Północnej, SP ZOZ przy ul. Pabianickiej, Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Południowej, Blok przy ul. Machulskiego, „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców. Przewidywany czas naprawy awarii do godziny 10°° dnia 5 września 2019 r. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-04

Okresowe spadki ciśnienia wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 11-go Listopada 101 w dniu 4 - 5 września 2019 r. mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki w godzinach 22:00 – 03:00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-04

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem przyłącza wodociągowego  przez prywatną firmę prowadzącą prace budowlane w Rąbieniu przy ul. Narcyzowej 10 nastąpi brak wody w dniu 04.09.2019r. Przybliżony czas usunięcia awarii zostanie podany po odkopaniu miejsca wycieku. Dotyczy: rejonu ul. Narcyzowej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-04

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi w Rąbieniu AB przy ul. Ziemiańskiej nastąpi brak wody w dniu 03.09.2019r. (wtorek) od godziny 8:00 do 14:00. Dotyczy: rejonu ul. Ziemiańskiej Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-02

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku pracami inwestycyjnymi w miejscowości Adamów Stary nastąpi brak wody w dniu 3.09.2019r. (wtorek) w godzinach 9:00–14:00. Dotyczy: Starego Adamowa w rejonie OSP. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-08-29

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi w Rąbieniu AB przy ul. Ziemiańskiej nastąpi brak wody w dniu 20.08.2019r. (wtorek) od godziny 9:00 do 14:00. Dotyczy: rejonu ul. Ziemiańskiej Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-08-16

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi przy ul. Piłsudskiego nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 21.08.2019r. od godziny 9:00 do 14:00. Dotyczy: bloków przy ul. Piłsudskiego 20 i 24. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-08-21

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi sieci wodociągowej przy Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 14.08.2019r. (środa) w godzinach od 9:00 do 14:00. Dotyczy: rejonu Placu Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do al. Wyzwolenia. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-08-13

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi w Rąbieniu przy ul. Hetmańskiej nastąpi brak wody w dniu 05.08.2019r. (poniedziałek) od godziny 9:00 15:00. Dotyczy: rejonu ul. Hetmańskiej Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-08-02