Aktualności

Informacja dla klientów Spółki.

Aleksandrow Łódzki, „PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim uprzejmie informuje, iż w dniu 25.02.2022 r. (piątek)  z przyczyn technicznych Spółka zostanie zamknięta dla Klientów. W tym dniu będziemy obsługiwać Państwa tylko telefonicznie bądź mailowo. Za utrudnienia przepraszamy. 2022-02-04

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. dokumentacji.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki Obowiązki:
 •  opracowanie interaktywnej mapy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z inwentaryzacją zasuw i ich oznakowaniem i przypisaniem w programie;
 • weryfikacja wniosków o podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej;
 • weryfikacja projektów budowlanych w zakresie zgodności z wydanymi warunkami;
 • udzielanie informacji klientom Spółki w zakresie możliwości podłączenia.
Wymagania:
 • uprawnienia projektowe lub wykonawcze w branży sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych;
 • 5 – letni staż pracy w wykonawstwie sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych;
 • Znajomość programów typu CAD, MS Office;
 • znajomość Ustaw (z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi,  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i rozporządzeniami, U S T AWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne..
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • Szkolenia zawodowe;
 • dofinansowanie do karty Multisport.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub adres mailowy rekrutacja@pgkimal.pl do dnia 12.03.2022 r. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym, przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974. r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych , z którym można się skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl, tel. 42 652-35-01 wew. 3, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1.  W celu przeprowadzenia rekrutacji w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) oraz do przyszłych, innych rekrutacji prowadzonych przez "PGKiM"Sp. z o. o. , jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę w treści aplikacji.
 2.  W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „PGKiM” Sp z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „PGKiM” (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane będą przekazywane:
 1.  Organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 2.  Operatorom pocztowym i kurierom,
 3.  Dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do  wykonywania umowy,
 4.  Firmom wykonującym usługi dla „PGKiM” sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia rekrutacji  lub przez rok od daty  złożenia aplikacji jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę wykorzystania danych do innych rekrutacji.  Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM” Sp. z o.o. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą udostępniane do krajów poza obszarem EOG. Podanie danych osobowych jest wymagane przez „PGKiM” Sp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacji z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „PGKiM” Sp. z o.o. jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 2022-02-03

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej, wstrzymana została dostawa wody w dniu 03.02.2022r. na ul. Brużyca, od ul. Jęczmiennej do ul. Głowackiego. Planowany termin usunięcia awarii- do godziny 20.00 Za powstałe utrudnienia, przepraszamy.

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Elektromechanik na Ujęciu Wody.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki Obowiązki:
 • montaż, konserwacja, naprawa urządzeń technicznych na Ujęciu Wody.
Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe kierunkowe;
 • znajomość działania urządzeń sterownia i automatyki;
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych, sterowania i automatyki;
 • aktualne uprawnienia energetyczne SEP 1 kV - 15 kV - możliwość doszkolenia;
 • samodzielność i komunikatywność;
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • Szkolenia zawodowe;
 • dofinansowanie do karty Multisport.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub adres mailowy rekrutacja@pgkimal.pl do dnia 28.02.2022 r. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym, przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974. r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych , z którym można się skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl, tel. 42 652-35-01 wew. 3, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1.  W celu przeprowadzenia rekrutacji w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) oraz do przyszłych, innych rekrutacji prowadzonych przez "PGKiM"Sp. z o. o. , jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę w treści aplikacji.
 2.  W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „PGKiM” Sp z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „PGKiM” (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane będą przekazywane:
 1.  Organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 2.  Operatorom pocztowym i kurierom,
 3.  Dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do  wykonywania umowy,
 4.  Firmom wykonującym usługi dla „PGKiM” sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia rekrutacji  lub przez rok od daty  złożenia aplikacji jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę wykorzystania danych do innych rekrutacji.  Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM” Sp. z o.o. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą udostępniane do krajów poza obszarem EOG. Podanie danych osobowych jest wymagane przez „PGKiM” Sp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacji z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „PGKiM” Sp. z o.o. jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 2022-01-18

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Zgierską w dniu 15.01.2022r. od godziny 10:00, wstrzymana została dostawa wody. Beczka z wodą zdatną do picia zostanie podstawiona na ul. Zgierskiej przy serwisie samochodowym "Syguła" Dotyczy: ul. Zgierskiej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2022-01-15

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi przy ul. 11 Listopada w dniu 17.01.2022r. od godziny 09:00 do 14:00, wstrzymana zostanie dostawa wody. Dotyczy: ul. Zachodniej oraz fragmentu ul. 11 Listopada. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2022-01-14

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi przy ul. Szatonia w dniu 13.01.2022r. od godziny 09:00 do 14:00, wstrzymana zostanie dostawa wody. Dotyczy: ul. Szatonia z ulicami przyległymi. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2022-01-13

Brak wody.

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu przy ul. Piotrkowskiej, w dniu 12.01.2022r. od godziny 08:00 do 14:30, wstrzymana zostanie dostawa wody. Dotyczy: ul. Piotrkowskiej od ul. Wolności do ul. Rataja. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2022-01-12

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 19,58 m2 (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. 11 Listopada 10 w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka minimalna wynosi 16,00 zł plus VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 04.01.2022 r. o godz.12:00 w siedzibie „PGKiM” Sp. z o. o. Ze względu na panującą pandemię wirusa COVID–19 oraz związaną z nią konieczność zapewnienia stosownych warunków sanitarnych, przetarg odbędzie się bez fizycznego udziału przystępujących. W związku z powyższym, aby przystąpić od przetargu należy: - wpłacić wadium w wysokości 626,56 zł na konto Spółki (BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005). W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego bądź nazwę firmy oraz cel w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata wadium: przetarg na lokal użytkowy przy ul. 11 Listopada 10”. - dostarczyć do siedziby Spółki zapieczętowaną kopertę w której zostanie umieszczone pismo informujące: o proponowanej stawce netto za 1 m2, potwierdzeniu dokonania wpłaty wadium, numerze konta bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia warunków koniecznych do przystąpienia oraz numer telefonu przystępującego do przetargu oraz nazwę, numer NIP i REGON zarejestrowanej działalności gospodarczej. - wpłaty wadium oraz przekazania zapieczętowanych kopert należy dokonać do godziny 1200 w dniu 03.01.2022 r. Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyniku w dniu 04.01.2022 r., do godziny 1430 oraz zaproszony do siedziby Spółki w celu ustalenia wszelkich formalności związanych ze wstąpieniem w najem lokalu. Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel.  42 712-12-37. 2021-12-22