Aktualności

Brak wody!

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.05.2020r. w godzinach 9.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Budy Wolskie i Izabelin. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca otwarcia Targowiska przy ul. 1 Maja 41A.

Od dnia 14 maja 2020 r. zostanie otwarte Targowisko przy ul. 1 Maja 41A. Na chwilę obecną będzie ono funkcjonowało tak jak dotychczas: w tygodniu po 10 dniu miesiąca w czwartek, w pozostałych tygodniach w piątki. Jednocześnie informujemy, że w związku z ryzykiem zachorowania na  COVID-19 zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa nałożone przez organy administracji rządowej, a także Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dlatego też prosimy o stosowanie się do poniżej określonych zasad i przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Zasady korzystania z Targowiska Miejskiego nr 2.   
  1.   Na terenie targowiska obowiązuje Regulamin Targowiska oraz wszystkie obecnie obowiązujące ograniczenia,  nakazy i zakazy wprowadzane poprzez rozporządzenia organów rządowych.
  2.   Należy zachować bezpieczną odległość 2 m, klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca.
  3.   Osoby oczekujące na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 2 m.
  4.   Prosimy o odkażanie rąk za pomocą dozowników usytuowanych przy wejściach.
  5.   W razie przekroczenia ilości osób mogących przebywać jednocześnie na targowisku (4 osoby na jedno stanowisko) zostanie wprowadzona zasada rotacji osób wchodzących.
  6.   Na straganach np. z owocami i warzywami należy podawać i pakować produkty przez sprzedającego tak, aby ograniczyć kontakt z żywnością.
  7.   Ograniczyć ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta tak, aby nie leżały one obok miejsca podawania produktów.
  8.   Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez wszystkich przebywających (np. maseczki, przyłbice).
  2020-05-08

Informacja dotycząca pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych.

W celu zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Zarządzeniem nr 59/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadził szczególną formę pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych, których właścicielem lub posiadaczem samoistnym jest Gmina Aleksandrów Łódzki. Wsparcie to ma polegać na zastosowaniu obniżki lub zwolnienia z czynszu i nie dotyczy opłat związanych z eksploatacją lokalu. Osoby chcące ubiegać się o niniejszą pomoc, mają możliwość pobrania stosownych druków na naszej stronie internetowej i złożenie ich drogą mailową na adres: wom@pgkimal.pl, w postaci skanu dokumentu oraz tradycyjną poprzez przesłanie pocztą lub pozostawienie w skrzynce podawczej umieszczonej na bramie Spółki.   Druki do pobrania: Zarządzenie-Burmistrza-59_2020.pdf Oświadczenie-do-Zarządzenia-Burmistrza-1.pdf Wniosek-do-Zarządzenia-Burmistrza.pdf   2020-04-08  

Informacja dotycząca handlu na targowisku przy ul. 1 Maja 41A.

Odnosząc się do sugestii osób prowadzących handel na Targowisku Miejskim przy ul. 1 Maja 41A, aby wznowić jego działalność, „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim uprzejmie informuje, że pomimo zrozumienia trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy, nie możemy zrealizować Państwa oczekiwań. Podejmując decyzję o rezygnacji z prowadzenia handlu na Targowisku w okresie zwiększonego ryzyka zarażenia koronawirusem COVID-19, Spółka brała pod uwagę dobro i bezpieczeństwo całej Aleksandrowskiej społeczności oraz wytyczne i zalecenia Władz Państwowych a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Niewątpliwie Targowisko Miejskie jest miejscem, na którym w jednej chwili przebywa więcej niż 50 osób, a tworzenie zgromadzeń o takiej liczebności ludzi zostało zabronione. 2020-03-20

Informacja dotycząca wody dostarczanej przez Spółkę.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, „PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych, jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. W związku z powyższym Spółka potwierdza, że korzystanie z wody wydobywanej z naszych ujęć  jest bezpieczne. 2020-03-20

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje.

  W trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników, w związku z zagrożeniem epidemicznym, uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania,  Spółka będzie zamknięta. Nie będzie możliwości załatwiania spraw osobiście. Prosimy o wyrozumiałość i zachęcamy do kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego.   „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30 pgkimal@pgkimal.pl Wydział Obsługi Mieszkańców                            tel. (42) 712-12-37 wom@pgkimal.pl                                                                  (42) 712-49-17 Wydział Wodociągów i Kanalizacji                     tel. (42) 712-17-47 wodkan@pgkimal.pl                                                             (42) 712-49-22 Informacje o awariach                                               tel. (42) 237-19-63 Infolinia Połączenia z sieci stacjonarnych                           tel.     801 523 501 Połączenia z sieci komórkowych                          tel.  (42) 652 35 01   Zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) https://ebok.pgkimal.plKlienci, którzy dotychczas nie korzystali z e-BOK mogą zarejestrować się na powyższej stronie.   Mając na uwadze powyższą sytuację, prosimy naszych Klientów o dokonywanie wpłat przy pomocy bankowości internetowej. Nr kont znajdą Państwo na otrzymanych fakturach, kartach opłat. Wpłat można dokonać również na główne konto Spółki: BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005, podając w tytule wpłaty, czego dotyczy, np.: nr faktury, czynsz za jaki okres.    2020-03-15 

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi sieci wodociągowej w rejonie Kolonia Brużyca nastąpi brak wody w dniu 13.03.2020r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00. Dotyczy: rejonu Kolonia Brużyca. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2020-03-13

Komunikat “PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim.

W związku z Zarządzeniem nr 47/2020 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, uprzejmie prosimy naszych Klientów o korzystanie z drogi korespondencyjnej (mailowej, telefonicznej) celem załatwienia wszelkich spraw związanych z oferowanymi przez Spółkę usługami. 2020-03-11

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku pracami inwestycyjnymi w miejscowości Sanie nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 11.03.2020r. (środa) w godzinach 9:00–14:00. Dotyczy: rejonu miejscowości Sanie, ul. Jesienna. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2020-03-10