Aktualności

Przerwa w dostawie ciepłej wody na ul. Pabianickiej.

"PGKiM" Spółka z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej na odcinku od K-17 (przy Szkole Podstawowej) do ul. Pabianickiej, od dnia 25.06.2018 r. godz. 08.00 wystąpi przerwa  w dostawie ciepłej wody do: ZOZ ul. Pabianicka, budynku komunalnego przy ul. Machulskiego 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Waryńskiego 22/26. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-06-19

Informacja dotycząca stanu wody pitnej po pożarze składowiska odpadów w Zgierzu.

„PGKiM” Sp z o.o. informuje, że w związku z pożarem składowiska odpadów w Zgierzu, zostały dodatkowo pobrane w dniu 29.05.2018 r. z terenu wodociągu Aleksandrów Ł., Bełdów, Sobień, Prawęcice próby wody pitnej i przekazane do badań specjalistycznych tj. WWA (suma benzen, benzopiren), węglowodory ropopochodne, fenol, formaldehyd, metale ciężkie (arsen, antymon, bor, sód, magnez, glin, chrom, nikiel, miedź, selen, kadm, ołów, rtęć). Wyniki analiz zostaną zamieszczone na naszej stronie niezwłocznie po zakończeniu badań (około 2 tygodni). 2018-05-30

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Machulskiego 1.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 48,11 m2 (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. Machulskiego 1 w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 16,00 zł plus VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godz.10:00 w siedzibie „PGKiM” Sp. z o. o. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1893,61 zł. w kasie Spółki do godz. 9:30 w dniu przetargu. Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. Informacje tel.42 712-12-37 wew.48. 2018-04-12

OFERTA SPRZEDAŻY.

„PGKiM” Sp. z o.o. sprzeda atrakcyjną nieruchomość gruntową, niezabudowaną. Działka o powierzchni 86 520 m2 położona jest we wsi Brużyczka Księstwo, w odległości ok. 5 km od centrum Aleksandrowa Łódzkiego. Działka położona jest na niewielkim wzniesieniu. Ustalenia MPZP przeznaczają teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącą zabudowa usługową 1.MN/U, 2.MN/U. Na terenie działki znajduje się również rów melioracyjny WSR oraz tereny leśne ZL. Zapraszamy do składania ofert zakupu, pisemnie-drogą pocztową na adres „PGKiM” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub osobiste doręczenie do siedziby Spółki w godz. 800- 1400, w sekretariacie. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Organizacyjny, e-mail: r.adamski@pgkimal.pl. Oferty prosimy składać w terminie do 25 maja 2018 r. Zrzut-mapy-działka-23-2.docx Zrzut-mapy-II-działka-23-2.docx   2018-02-27

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. ciepłownictwa.

  Opis stanowiska: Planowanie prac dotyczących  inwestycji, modernizacji i remontów  w Wydziale Gospodarki Cieplnej, w tym sieci cieplnej. Monitorowanie i rozliczanie efektywności energetycznej. Monitorowanie przepisów ustawodawczych oraz technologii z zakresu energetyki, ochrony środowiska. Prowadzenie prac  związanych z ochroną środowiska, w tym sprawozdawczość. Rozliczanie pobranego ciepła przez użytkowników lokali. Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe techniczne ,
  • Doświadczenie minimum 3 lata na podobnym stanowisku
  • Wiedza w zakresie budowy i eksploatacji kotłów, sieci cieplnych, pomp i węzłów cieplnych oraz rozliczeń ciepła,
  • Dobra znajomość obsługi komputera,
  • Prawo jazdy kategorii B,
  • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacja pracy.
Rodzaj zatrudnienia:
  • Umowa o pracę
Oferujemy:
  • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
  • Możliwość rozwoju zawodowego,
  • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.
  Zainteresowane osoby prosimy o składanie lub przesyłanie CV i listu motywacyjnego  na adres: „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki  ul. 1 Maja 28/30  pokój 29 .  Do kontaktu: telefon (42) 712-49-25, e-mail m.paczesna@pgkimal.pl 2018-02-07  

Prace związane z instalacją nowej stacji dezodoryzacji powietrza w oczyszczalni ścieków.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj prowadzone są prace związane z instalacją nowej stacji dezodoryzacji powietrza dla budynku odwadniania i zagęszczania osadów. Z uwagi na konieczność przebudowy istniejących przewodów wentylacji wyciągowej, w sąsiedztwie oczyszczalni mogą występować okresowo dodatkowe uciążliwości odorowe, spowodowane przełączaniem układów. Przewidywany termin wykonania prac to koniec stycznia 2018 roku, po którym nastąpi dwutygodniowy rozruch technologiczny. Za ewentualne uciążliwości przepraszamy. 2018-01-10

Komunikat “PGKiM” Sp. z o.o. w sprawie cen za wodę i ścieki od 01.01.2018 r.

Na podstawie Art. 9.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U 2017  poz.2180), informujemy, że dotychczasowa taryfa na wodę i ścieki, która obowiązywała w 2017 roku zachowuje moc przez okres 180 dni od dnia 12 grudnia 2017 roku (tj. od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy). Dotychczasowa taryfa będzie obowiązywała nie krócej niż  do 10 czerwca 2018 roku. Ceny i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku. Woda – 3,17 zł/ m3 + 8 % VAT. Ścieki domowe – 4,00 zł/ m3 + 8% VAT. Ścieki przemysłowe – 5,83 zł/m3+ 8% VAT. Opłata abonamentowa – 3,80 zł/m-c + 8% VAT.   2017-12-29

Informacja o jakości wody – aktualizacja

W związku z informacjami o intensywnym zapachu chloru w wodzie, „PGKiM” Sp z o. o. informuje, że podjęliśmy niezwłocznie kontrolę jakości zimnej wody oraz zawartości chloru w poniżej wymienionych rejonach miasta. Wszystkie wyniki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1989 z późniejszymi zmianami) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dopuszczalna wartość  wynosi 0,30 mg Cl2/dm3). Uzyskaliśmy następujące wyniki badań z akredytowanego laboratorium:
Miejsce chlor wolny w wodzie zimnej chlor wolny w wodzie ciepłej
Warszawska 0,05 mg Cl2/dm3  -
Senatorska 0,10 mg  Cl2/dm3 < 0,05 mg Cl2/dm3
Bratoszewskiego < 0,05 mg Cl2/dm3 < 0,05 mg Cl2/dm3
Sikorskiego 0,08 mg Cl2/dm3 -
Osiedle Słoneczne < 0,05 mg Cl2/dm3 < 0,05 mg Cl2/dm3
Wojska Polskiego < 0,05 mg Cl2/dm3  -
Daszyńskiego < 0,05 mg Cl2/dm3  -
Piotrkowska < 0,05 mg Cl2/dm3 < 0,05 mg Cl2/dm3
Ujęcie Wody w Aleksandrowie Łódzkim < 0,05 mg Cl2/dm3  -
W załączeniu skany badań próbek wody. Wyniki badań wody z dn. 30.08.2017 cz. 1 Wyniki badań wody z dn. 30.08.2017 cz. 2 Wyniki badań wody z dn. 31.08.2017 2017-08-30 Aktualizacja: 2017-08-31        

Zakończono prace na oczyszczalni.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.05.2017 r. zakończono prace polegające na usprawnieniu systemu istniejącej instalacji dezodoryzacji powietrza nr 2.     Prace polegały na włączeniu w układ instalacji drugiego skrubera i osuszacza. Jednocześnie informujemy, że w instalacji tej dokonano wymiany filtra węglowego.   2017-06-01