Aktualności

Prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej na ul. Południowej.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w związku koniecznością wymiany następnego odcinka sieci ciepłowniczej przy ul. Południowej, w dniu dzisiejszym, w godzinach: 11.00 - 17.00 wstrzymane będą dostawy centralnego ogrzewania i ciepłej wody do budynków zasilanych przez Ciepłownię przy ul. Pabianickiej z węzła znajdującego się na ul. Południowej. Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy. 2017-02-27

Awaria sieci ciepłowniczej na ul. Południowej.

"PGKiM" Sp. z o.o. w Aleksandrowie Ł. informuje o awarii sieci ciepłowniczej na ul Południowej 16. W związku z awarią  wystąpią przerwy w  ogrzewaniu budynków przy ul. Południowej 20a, 20b, 20c oraz w Miejskiej Pływalni "Olimpijczyk" przy ul. Bankowej 5. Usuwanie awarii może potrwać ok. 7-8 godzin. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. 2017-02-25

Zmiana regulaminu ustalania opłat i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej dla budynków komunalnych administrowanych przez Spółkę.

„PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim uprzejmie informuje, iż od 01.01.2017 r. zmianie ulegnie Regulamin ustalania opłat i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla budynków komunalnych administrowanych przez Spółkę. Dotychczasowy system rozliczenia, który obejmował okres od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego, zostanie zastąpiony pełnym rokiem kalendarzowym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.   W związku z powyższym w styczniu 2017 r. „PGKiM” Sp. z o. o. dokona rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody za okres od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r., natomiast rozliczenie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nastąpi w styczniu 2018 roku. Powyższa informacja nie dotyczy budynków stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe. 2016-09-20

Budowa sieci łączącej wodociągi Aleksandrowa i Zgierza.

Realizując jeden z głównych celów Spółki, tj. zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców naszej Gminy, rozpoczęliśmy budowę wodociągu łączącego sieci wodociągowe Aleksandrowa i Zgierza.   2016-08-22

Testy antyodorowe na Oczyszczalni Ścieków.

Informujemy, że w dniu 05.07.2016 r. w godzinach 9.00 – 18.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 20, przeprowadzane będą testy mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 2016-07-05

Rozbudowa sieci wodociągowej.

„PGKiM” Sp. z o.o. cały czas prowadzi prace usprawniające dostawę wody w różne rejony miasta i gminy. Obecnie trwają prace nad rozbudową wodociągu w ulicy Parkowej w Aleksandrowie Łódzkim.  
ul. Parkowa
ul. Parkowa
ul. Parkowa
ul. Parkowa
  2016-07-01

Testy antyodorowe na Oczyszczalni Ścieków.

Informujemy, że w dniu 12.05.2016 r. w godzinach 9.00 – 18.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 20, przeprowadzane będą testy mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 2016-05-09

Prace modernizacyjne węzła dezodoryzacji powietrza.

"PGKiM" Sp. z o.o. w Aleksandrowie Ł. informuje, że w dniu 27.04.2016 r. będą prowadzone prace konserwacyjne i modernizacyjne węzła dezodoryzacji powietrza. W dniu tym, w pobliżu oczyszczalni ścieków mogą wystąpić zwiększone uciążliwości zapachowe. Za utrudnienia przepraszamy. 04/26/2016

Podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Łódzką.

Informujemy, że "PGKiM" Sp. z o.o. podpisała list intencyjny z Politechniką Łódzką, Instytutem Technologii Farmacji i Mikrobiologii w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych oraz analiz odorowych związków lotnych. Aleksandrów Ł.  05.04.2016 r.