Aktualności

Zakończono prace na oczyszczalni.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.05.2017 r. zakończono prace polegające na usprawnieniu systemu istniejącej instalacji dezodoryzacji powietrza nr 2.     Prace polegały na włączeniu w układ instalacji drugiego skrubera i osuszacza. Jednocześnie informujemy, że w instalacji tej dokonano wymiany filtra węglowego.   2017-06-01

Prace modernizacyjne instalacji dezodoryzacji powietrza w Oczyszczalni Ścieków.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że z dniem 15.05.2017 r. rozpoczną się prace polegające na usprawnieniu systemu istniejącej instalacji dezodoryzacji powietrza. W czasie ich wykonywania w pobliżu oczyszczalni ścieków mogą wystąpić zwiększone uciążliwości odorowe. Zakończenie prac planowane jest na dzień 31.05.2017 r. Za utrudnienia przepraszamy. 2017-05-12  

Kanalizacja sanitarna, a wody deszczowe i gruntowe.

Rozwój budownictwa indywidualnego w naszej Gminie powoduje, że coraz częściej spotykamy się z nadmierną ilością zbędnych wód odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania ścieków bytowych  i przemysłowych, a wielkość przepompowni ścieków wybudowanych na sieci została dobrana proporcjonalnie do ilości zużywanej przez mieszkańców wody. W okresach deszczowych obserwujemy przepełnianie się całego systemu, co świadczy o wprowadzaniu do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i drenażowych, a pompy które zwykle pracują średnio 8 godzin dziennie pracują wówczas 20 godzin dziennie. Wydział Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął przegląd kanalizacji pod kątem nielegalnych włączeń wód do kanalizacji i okazało się, że niektóre posesje na ulicach Kruczej, Al. Pod Dębami i Długiej wpuszczają swoje wody do kanalizacji. Prosimy mieszkańców włączonych posesji o zaprzestanie odprowadzania wód deszczowych i drenażowych, ponieważ wody te zalewają niżej położonych sąsiadów, a Spółce znacząco utrudniają eksploatację przepompowni, powodując dodatkowe koszty. Wody deszczowej nie powinniśmy traktować jako ścieku, którego należy pozbyć się za wszelka cenę, lecz zadbać, aby poprzez drenaże rozsączające pozostawić ją na naszej działce. Pozostawione wody zasilają nasze krzewy ogrodowe w czasie suszy oraz stopniowo przenikają do głębszych warstw wodonośnych, skąd czerpiemy wodę do picia. To jest cykl zamknięty i przerwanie go w przyszłości spowoduje problemy z zaopatrzeniem w wodę naszego regionu. W Polsce zasoby wody pitnej przypadające na mieszkańca szacowane są na takim samym poziomie jak w Egipcie, więcej ma Hiszpania, a Węgry 10 razy tyle co w Polsce. Każdego roku z naszych miast spływają do Bałtyku i przepadają bezpowrotnie ogromna ilość wody. Co zatem zrobić z wodą deszczową ? Zgodnie z przepisami wolno ją zagospodarować: - odprowadzając do kanalizacji deszczowej - odprowadzając do rowu melioracyjnego Natomiast, jeśli  nie ma takich odbiorników, to należy : - rozprowadzić po powierzchni działki - odprowadzić do studni chłonnej - magazynować (np. w nieużywanym szambie) i wykorzystać do podlewania działki A co jeśli chodzi o wody gruntowe? -  jeżeli dom stoi w gruncie spoistym i nieprzepuszczalnym oraz nie ma w pobliżu żadnego odbiornika, to wykonanie drenażu jest niecelowe, a zaizolowane fundamenty należy obsypać nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym. -  jeżeli dom stoi w gruncie piaszczystym czy mieszanym, układamy drenaż wokół fundamentów i obsypujemy go żwirem i piaskiem. Natomiast wody zbierane przez drenaż należy rozsączyć w ogrodzie, zachowując minimalną odległość 20 m od budynku. Rury drenarskie zakopujemy w ziemi poniżej studni zbiorczej systemu drenarskiego. Stałe elementy oraz pampersy i „mokre” chusteczki wrzucane do kanalizacji sanitarnej powodują awarie i uszkodzenia pomp.   Studnia kanalizacji sanitarnej z podłączonymi do niej wodami gruntowymi.
2017-04-10

Zmiana regulaminu ustalania opłat i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej dla budynków komunalnych administrowanych przez Spółkę.

„PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim uprzejmie informuje, iż od 01.01.2017 r. zmianie ulegnie Regulamin ustalania opłat i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla budynków komunalnych administrowanych przez Spółkę. Dotychczasowy system rozliczenia, który obejmował okres od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego, zostanie zastąpiony pełnym rokiem kalendarzowym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.   W związku z powyższym w styczniu 2017 r. „PGKiM” Sp. z o. o. dokona rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody za okres od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r., natomiast rozliczenie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nastąpi w styczniu 2018 roku. Powyższa informacja nie dotyczy budynków stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe. 2016-09-20

Budowa sieci łączącej wodociągi Aleksandrowa i Zgierza.

Realizując jeden z głównych celów Spółki, tj. zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców naszej Gminy, rozpoczęliśmy budowę wodociągu łączącego sieci wodociągowe Aleksandrowa i Zgierza.   2016-08-22

Testy antyodorowe na Oczyszczalni Ścieków.

Informujemy, że w dniu 05.07.2016 r. w godzinach 9.00 – 18.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 20, przeprowadzane będą testy mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 2016-07-05

Rozbudowa sieci wodociągowej.

„PGKiM” Sp. z o.o. cały czas prowadzi prace usprawniające dostawę wody w różne rejony miasta i gminy. Obecnie trwają prace nad rozbudową wodociągu w ulicy Parkowej w Aleksandrowie Łódzkim.  
ul. Parkowa
ul. Parkowa
ul. Parkowa
ul. Parkowa
  2016-07-01

Testy antyodorowe na Oczyszczalni Ścieków.

Informujemy, że w dniu 12.05.2016 r. w godzinach 9.00 – 18.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 20, przeprowadzane będą testy mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 2016-05-09

Prace modernizacyjne węzła dezodoryzacji powietrza.

"PGKiM" Sp. z o.o. w Aleksandrowie Ł. informuje, że w dniu 27.04.2016 r. będą prowadzone prace konserwacyjne i modernizacyjne węzła dezodoryzacji powietrza. W dniu tym, w pobliżu oczyszczalni ścieków mogą wystąpić zwiększone uciążliwości zapachowe. Za utrudnienia przepraszamy. 04/26/2016