Aktualności

Prace modernizacyjne węzła dezodoryzacji powietrza.

Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi i modernizacyjnymi węzła dezodoryzacji powietrza w pobliżu oczyszczalni ścieków mogą w tym czasie wystąpić zwiększone uciążliwości zapachowe. Prace trwać będą od 06.04.2016 do dnia 07.04.2016. Za utrudnienia przepraszamy. Aleksandrów Ł.  05.04.2016 r.

Blok komunalny przy ul. Machulskiego 1 już zasiedlany.

  W dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 15.00 odbyło się uroczyste wręczenie kluczy najemcom na ul. Machulskiego 1, m.in. w obecności Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Jacka Lipińskiego, Poseł na Sejm RP Agnieszki Hanajczyk oraz Prezesa Zarządu „PGKiM” Sp. z o. o.  Grzegorza Andrzejczaka. Spółka była inwestorem przy budowie nieruchomości. W rezultacie tej inwestycji kolejnych 76 lokali mieszkalnych zostało rozdysponowanych wśród mieszkańców, którzy w dotychczas użytkowanych lokalach komunalnych wykazali się dbałością o przekazane mienie. Przyszli najemcy nie kryli zadowolenia z wysokiego standardu oddanych im lokali, wskazując że mieszkania te są często spełnieniem ich oczekiwań. Teraz użytkowników czekają remonty, gdyż mieszkania zostały przekazane w tzw. stanie deweloperskim. Warto przypomnieć, iż od 2004 roku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki wybudowano łącznie 250 nowych lokali mieszkalnych, co zdecydowanie poprawiło stan zasobów komunalnych w naszym mieście i jest ewenementem w skali regionu. Aleksandrów Ł. 24.03.2016 r.

Wymiana drenaży.

Prace w  wydziale Wod-kan, to nie tylko konserwacja wodociągów, rur kanalizacyjnych, ale wszystko co wiąże się z wodą. Otóż okazało się, że  ze względu na wzrost  poziomu wód gruntowych, istniejące w chodnikach drenaże okazały się niewydolne i powstała konieczność ich wymiany, aby nie dopuścić do podtapiania chodników.Pracownicy "PGKiM" Sp. z o.o. – wydział Wod-kan w trakcie wymiany starych drenaży na ul. 11-go listopada. Aleksandrów Ł. dn. 18.03.2016 r.

Trwają oględziny nowego bloku komunalnego przy ulicy Machulskiego.

W ostatnich dniach pierwsi mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego otrzymali zawiadomienia o uzyskaniu propozycji przydziału do nowego bloku komunalnego (z 76 lokalami mieszkalnymi i 4 lokalami użytkowymi), a położonego przy ul. Machulskiego 1 w Aleksandrowie Łódzkim. Do końca tego tygodnia osoby te oglądają mieszkania na ul. Machulskiego i podejmują ostateczną decyzje co do tego, czy przedstawiona propozycja jest dla nich satysfakcjonująca. Na dzień dzisiejszy można przyznać, że w zdecydowanej mierze odwiedzający nieruchomość są zaskoczeni przestronnością lokali, ich doświetleniem oraz użyciem wysokiej klasy materiałów użytych do budowy bloku komunalnego. Należy oczekiwać, iż znaczna większość przyjmie lokale proponowane im przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, zaś później rozpoczną się wielkie remonty. Aleksandrów Ł. dn. 15.03.2016 r.

Informacja z Wydziału Gospodarki Cieplnej.

Aktualnie ciepło jest wytwarzane w kotle WR-8N, który pracuje z mocą do 60% swej maksymalnej wydajności. Niskie temperatury w styczniu zachęcały odbiorców do większego korzystania z energii cieplnej Ponieważ końcówka stycznia oraz luty są cieplejsze niż w poprzednim roku, jest mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Dlatego też produkcja ciepła jest aktualnie niższa od planowanej. Aleksandrów Ł. dn. 25.02.2016 r.

Testy antyodorowe na Oczyszczalni Ścieków.

W celu ograniczania uciążliwości zapachowych wynikających z pracy oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj na terenie obiektu prowadzone są testy. W dniu 12.02.2016 r. od godziny 16.00 rozpoczęto test polegający na wyprowadzeniu ze stacji dezodoryzacji wyrzucanego powietrza na większą wysokość przez wyższy komin wylotowy. Wysokość komina była równa wysokości kalenicy najwyższych budowli należących do oczyszczalni ścieków. Próby zakończono dnia 16.02.2016 (wtorek) godz. 1230. Od godziny 17.00 dnia 16.02.2016 r. testowana jest technologia „suchej mgły” z  nowym preparatem neutralizującym zapachy złowonne. Technologia tzw. „suchej mgły” polega na aplikowaniu do emitorów zapachów złowonnych aktywnych związków antyodorowych w postaci suchej mgły zawierającej mikro-cząsteczki preparatu. Takie rozwiązanie umożliwia równomierne i optymalne rozpylenie aktywnych molekuł środka antyodorowego. „Sucha mgła” jest aplikowana za wentylatorem stacji dezodoryzacji do komina wylotowego. Sąsiadów prosimy o wyrozumiałość wynikającą z przeprowadzanych testów oraz o informowaniu o ich skutkach zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Bezpośredni kontakt: Wydział Oczyszczalni Ścieków: tel. 42 712 68 01,  695 775 098 Kierownik WOŚ, e-mail : z.maslinski@pgkimal.pl

Testy na oczyszczalni mające na celu zmniejszenie uciążliwości odorowych.

W celu poprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków i oferowanie usług na wyższym poziomie, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, wprowadziliśmy na naszej oczyszczalni nową metodę KWADRANT-ekosystEM. W metodzie tej wykorzystuje się specjalną kompozycję pożytecznych naturalnych mikroorganizmów, które ograniczają uciążliwości odorowe. Z dniem 29.01.2016 roku rozpoczęliśmy aplikację preparatu do osadów odwadnianych po wirówce, które trafiają następnie na składowisko osadów. Także osady już zgromadzone jak i teren składowiska poddawane są czynnością bioasekuracyjnym.

Niebawem zebrania Wspólnot Mieszkaniowych

Administratorzy Wydziału Obsługi Mieszkańców przygotowują się do zebrań rocznych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez „PGKiM” Sp. z o.o. Wówczas właściciele podejmą najważniejsze uchwały dla działania swoich nieruchomości w kolejnych 12 miesiącach, tj. priorytetów remontowych dotyczących części wspólnych, zakresu i sposobu ubezpieczenia budynku czy też wysokości zaliczek na fundusz remontowy. W chwili obecnej trwa przygotowywanie planów finansowo – księgowych na 2016 rok oraz sprawozdań za rok poprzedni dla 46 wspólnot mieszkaniowych, którymi Spółka administruje. Zebrania ze wspólnotami mieszkaniowymi planowane są na drugą połowę lutego oraz marzec 2016 r.

Prace zmniejszające emisję pyłu na ciepłowni zakończone.

Realizując założenia dotyczące ograniczenia i dostosowania emisji spalin, Wydział Gospodarki Cieplnej zakończył prace związane z wymianą instalacji odpylania przy kotłach WR5 oraz WR10. Od 1 stycznia 2016 roku instalacje odpylania zapewnią obowiązujące standardy emisyjne poprzez emisję pyłu do powietrza poniżej 100 mg/m³ spalin i przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców Aleksandrowa.

Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków w 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków” na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, przedstawionych przez „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, Rada Miejska przedłuża do 31.12.2016 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zatwierdzonych Uchwałą nr L/482/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 roku. Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie gminy Aleksandrów Łódzki i gminy Łódź w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.   pdf opłaty za wodę i ścieki w 2016r.pdf