Aktualności

Przerwa w dostawie ciepłej wody na ul. Pabianickiej.

"PGKiM" Spółka z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej na odcinku od K-17 (przy Szkole Podstawowej) do ul. Pabianickiej, od dnia 25.06.2018 r. godz. 08.00 wystąpi przerwa  w dostawie ciepłej wody do: ZOZ ul. Pabianicka, budynku komunalnego przy ul. Machulskiego 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Waryńskiego 22/26. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-06-19

Informacja dotycząca stanu wody pitnej po pożarze składowiska odpadów w Zgierzu.

„PGKiM” Sp z o.o. informuje, że w związku z pożarem składowiska odpadów w Zgierzu, zostały dodatkowo pobrane w dniu 29.05.2018 r. z terenu wodociągu Aleksandrów Ł., Bełdów, Sobień, Prawęcice próby wody pitnej i przekazane do badań specjalistycznych tj. WWA (suma benzen, benzopiren), węglowodory ropopochodne, fenol, formaldehyd, metale ciężkie (arsen, antymon, bor, sód, magnez, glin, chrom, nikiel, miedź, selen, kadm, ołów, rtęć). Wyniki analiz zostaną zamieszczone na naszej stronie niezwłocznie po zakończeniu badań (około 2 tygodni). 2018-05-30

Spadki ciśnienia wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z zamknięciem wodociągu od strony Zgierza, mogą  nastąpić spadki ciśnienia wody w Jastrzębiu Górnym. Dotyczy: Jastrzębia Górnego. Za utrudnienia przepraszamy. 2018-05-27

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista – Mistrz w Wydziale Wod-Kan.

Miejsce pracy:   Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska:
 • Bezpośredni nadzór nad robotami z zakresu budowy, eksploatacji i usuwania awarii sieci oraz urządzeń wod-kan.
 • Kierowanie pracą podległych pracowników,
 • Przegląd i konserwacja urządzeń wod-kan.
Wymagania:
 • Wykształcenie techniczne wyższe lub średnie (mechanik, budowlaniec),
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Dyspozycyjność,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacja pracy,
 • Uprawnienia budowlane mile widziane.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub na e-mail:   m.paczesna@pgkimal.pl    do dnia 30.05.2018 r. tel.: 42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2018-04-13

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Machulskiego 1.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 48,11 m2 (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. Machulskiego 1 w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 16,00 zł plus VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godz.10:00 w siedzibie „PGKiM” Sp. z o. o. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1893,61 zł. w kasie Spółki do godz. 9:30 w dniu przetargu. Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. Informacje tel.42 712-12-37 wew.48. 2018-04-12

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Elektryk w wydziale gospodarki cieplnej.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska pracy:
 • Kontrola, montaż, konserwacja, naprawa i remonty urządzeń i instalacji aparatury kontrolno - pomiarowej oraz sterowania i automatyki,
 • Obsługa, konserwacja oraz naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kv.
Wymagania:
 • Wykształcenie kierunkowe elektryczne,
 • Aktualne uprawnienia energetyczne SEP 1 kV - 15 kV,
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • Wiedza z zakresu elektrotechniki i automatyki maszynowej,
 • Znajomość działania urządzeń sterowania i automatyki,
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, sterowania i automatyki,
 • Samodzielność i komunikatywność.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 30.03.2018 r. na adres   m.paczesna@pgkimal.pl   albo składanie /przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez "PGKiM" sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

OFERTA SPRZEDAŻY.

„PGKiM” Sp. z o.o. sprzeda atrakcyjną nieruchomość gruntową, niezabudowaną. Działka o powierzchni 86 520 m2 położona jest we wsi Brużyczka Księstwo, w odległości ok. 5 km od centrum Aleksandrowa Łódzkiego. Działka położona jest na niewielkim wzniesieniu. Ustalenia MPZP przeznaczają teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącą zabudowa usługową 1.MN/U, 2.MN/U. Na terenie działki znajduje się również rów melioracyjny WSR oraz tereny leśne ZL. Zapraszamy do składania ofert zakupu, pisemnie-drogą pocztową na adres „PGKiM” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub osobiste doręczenie do siedziby Spółki w godz. 800- 1400, w sekretariacie. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Organizacyjny, e-mail: r.adamski@pgkimal.pl. Oferty prosimy składać w terminie do 25 maja 2018 r. Zrzut-mapy-działka-23-2.docx Zrzut-mapy-II-działka-23-2.docx   2018-02-27

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Mistrz w wydziale Wod-Kan.

  Opis
 • Bezpośredni nadzór nad robotami z zakresu budowy, eksploatacji i usuwania awarii sieci oraz urządzeń wod.-kan.
 • Kierowanie pracą podległych pracowników
 • Przegląd i konserwacja urządzeń wod. - kan.
Wymagania:
 • Wykształcenie  techniczne wyższe lub średnie
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacji
w zakresie sieci i instalacji wod.-kan.,
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacja pracy.
Rodzaj zatrudnienia:
 • Umowa o pracę
Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.
  Zainteresowane osoby prosimy o składanie lub przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 20-03-2018 r.  na adres: „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki  ul. 1 Maja 28/30  pokój 29 Do kontaktu: telefon (42) 712-49-25, e-mail m.paczesna@pgkimal.pl Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez "PGKiM" Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie łódzkim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 2018-02-19

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. ciepłownictwa.

  Opis stanowiska: Planowanie prac dotyczących  inwestycji, modernizacji i remontów  w Wydziale Gospodarki Cieplnej, w tym sieci cieplnej. Monitorowanie i rozliczanie efektywności energetycznej. Monitorowanie przepisów ustawodawczych oraz technologii z zakresu energetyki, ochrony środowiska. Prowadzenie prac  związanych z ochroną środowiska, w tym sprawozdawczość. Rozliczanie pobranego ciepła przez użytkowników lokali. Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne ,
 • Doświadczenie minimum 3 lata na podobnym stanowisku
 • Wiedza w zakresie budowy i eksploatacji kotłów, sieci cieplnych, pomp i węzłów cieplnych oraz rozliczeń ciepła,
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacja pracy.
Rodzaj zatrudnienia:
 • Umowa o pracę
Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.
  Zainteresowane osoby prosimy o składanie lub przesyłanie CV i listu motywacyjnego  na adres: „PGKiM” Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki  ul. 1 Maja 28/30  pokój 29 .  Do kontaktu: telefon (42) 712-49-25, e-mail m.paczesna@pgkimal.pl 2018-02-07