Aktualności

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Technicznych w Wydziale Gospodarki Cieplnej.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska:
 • Rozliczanie pobranego ciepła przez użytkowników;
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych inwestycji, modernizacji i remontów;
 • Współpraca z projektantami i wykonawcami podczas realizowanych inwestycji i remontów;
 • Monitorowanie przepisów oraz technologii z zakresu energetyki;
 • Prace biurowe;
Wymagania:
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne;
 • Ogólna wiedza dotycząca energetyki, preferowana w obszarze ciepłownictwa;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Komunikatywność, kreatywność, sumienność i dobra organizacja pracy;
Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę;
 • Dużą samodzielność w działaniu, możliwość samorealizacji;
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  i listu motywacyjnego do dnia 31.10.2019 r. na adres mailowy:  k.kowalczyk@pgkimal.pl  albo składanie/przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. kontaktowy:  42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2019-09-23

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią w Sobieniu nastąpi brak wody w dniu 17.09.2019r. (wtorek) w godzinach 9:00–13:00. Dotyczy: rejonu Sobienia oraz Krasnodębów Nowych i Starych. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 64,34 m (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym)  znajdującego się przy Pl. Kościuszki 21 w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 20,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się 01.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki „PGKiM” Sp. z o. o. (sala konferencyjna, I piętro). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości: 3 165,53 zł w kasie Spółki do godz. 11:30 w dniu przetargu. Przedmiotowy budynek jest objęty programem „Termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w którym przewiduje się  m.in. zmianę sposobu ogrzewania lokali na niskoemisyjne (montaż instalacji centralnego ogrzewania zasilanego pompami ciepła wraz z instalacją doprowadzającą ciepłą wodę użytkową).   Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.   Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie: 42 712 – 12 – 37, wew. 49. 2019-09-16

Informacja o awarii sieci ciepłowniczej.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku awarii sieci ciepłowniczej nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody dla następujących obiektów: osiedle Sikorskiego, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Miejska Pływalnia, Miejskie Przedszkole nr 1, Przedszkole przy ul. Północnej, SP ZOZ przy ul. Pabianickiej, Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Południowej, Blok przy ul. Machulskiego, „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców. Przewidywany czas naprawy awarii do godziny 10°° dnia 5 września 2019 r. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-04

Okresowe spadki ciśnienia wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 11-go Listopada 101 w dniu 4 - 5 września 2019 r. mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki w godzinach 22:00 – 03:00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-04

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem przyłącza wodociągowego  przez prywatną firmę prowadzącą prace budowlane w Rąbieniu przy ul. Narcyzowej 10 nastąpi brak wody w dniu 04.09.2019r. Przybliżony czas usunięcia awarii zostanie podany po odkopaniu miejsca wycieku. Dotyczy: rejonu ul. Narcyzowej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-04

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi w Rąbieniu AB przy ul. Ziemiańskiej nastąpi brak wody w dniu 03.09.2019r. (wtorek) od godziny 8:00 do 14:00. Dotyczy: rejonu ul. Ziemiańskiej Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-02

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku pracami inwestycyjnymi w miejscowości Adamów Stary nastąpi brak wody w dniu 3.09.2019r. (wtorek) w godzinach 9:00–14:00. Dotyczy: Starego Adamowa w rejonie OSP. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-08-29

Brak wody.

PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi w Rąbieniu AB przy ul. Ziemiańskiej nastąpi brak wody w dniu 20.08.2019r. (wtorek) od godziny 9:00 do 14:00. Dotyczy: rejonu ul. Ziemiańskiej Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-08-16