801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim

Numer postanowienia:5/2019
Data ogłoszenia:26.07.2019
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert:07.08.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Przedmiot zamówienia:Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim
Pliki do pobrania:Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedziOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Załącznik nr 4 do SIWZ (po zmianie)

Załącznik nr 8 do SIWZ (po zmianie)

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert
Wynik postępowaniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty