801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Komunikat „PGKiM” Sp. z o.o. dotyczący obsługi Klientów.

W związku sytuacją epidemiologiczną Wydział Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w celu podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków należy uprzednio wypełnione dokumenty złożyć do skrzynki podawczej na bramie siedziby Spółki lub wysłać na adres mailowy: wodkan@pgkimal.pl:

  1. wniosek o zawarcie umowy;
  2. oświadczenie współmałżonka/pełnomocnictwo współwłaściciela;
  3. protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i stanem wodomierza;
  4. wypis z księgi wieczystej, a w przypadku zakupu nieruchomości do 12 m-cy kopia aktu notarialnego.

Gotowe druki dokumentów (pkt. 1-2) są do pobrania na stronie internetowej „PGKiM” Sp. z o.o. https://pgkimal.pl/wydzial-wodociągow-i-kanalizacji/ lub w siedzibie Spółki przy pokoju 23. Po przygotowaniu umowy Spółka skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru dokumentu.

Stan wodomierzy prosimy przesyłać na adres wodkan@pgkimal.pl lub telefonicznie (0-42) 712-17-47.

2021-12-08