Komunikat “PGKiM” Sp. z o.o. w sprawie cen za wodę i ścieki od 01.01.2018 r.

Na podstawie Art. 9.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U 2017  poz.2180), informujemy, że dotychczasowa taryfa na wodę i ścieki, która obowiązywała w 2017 roku zachowuje moc przez okres 180 dni od dnia 12 grudnia 2017 roku (tj. od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy). Dotychczasowa taryfa będzie obowiązywała nie krócej niż  do 10 czerwca 2018 roku.

Ceny i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku.

Woda – 3,17 zł/ m3 + 8 % VAT.
Ścieki domowe – 4,00 zł/ m3 + 8% VAT.
Ścieki przemysłowe – 5,83 zł/m3+ 8% VAT.
Opłata abonamentowa – 3,80 zł/m-c + 8% VAT.

 

2017-12-29

Comments are closed.