801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.

Numer postanowienia:7/2019
Data ogłoszenia:25.10.2019
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert:04.11.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia:Usługi
Przedmiot zamówienia:Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.
Pliki do pobrania:Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert
Wynik postępowaniaInformacja o Wyniku nr 1

Informacja o wyniku nr 2