Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu na Targowisku.

„PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod wiatą o pow. 10,50 m2 (na prowadzenie działalności zgodnej z regulaminem targowiska), znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 32/34  w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza wynosi 20,00 zł netto stawka przebicia 1.00 zł. netto. Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2021 r., o godz. 1200 w siedzibie Spółki. Ze względu na panującą pandemię COVID–19 oraz związaną z nią konieczność zapewnienia stosownych warunków sanitarnych, przetarg odbędzie się bez fizycznego udziału przystępujących.

 

W związku z powyższym, aby przystąpić od przetargu należy:

– wpłacić wadium w wysokości 516,60 zł na konto Spółki (BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005). W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego, bądź nazwę firmy oraz cel, w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata wadium dla potrzeb przetargu na dzierżawę terenu przy ul. Wojska Polskiego 32/34”.

– umieścić w skrzynce pocztowej, znajdującej się przed budynkiem Spółki zapieczętowaną kopertę, w której zostanie umieszczone pismo informujące: o proponowanej stawce netto za
1 m2, potwierdzeniu dokonania wpłaty wadium, numerze konta bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia warunków koniecznych do przystąpienia oraz numer telefonu przystępującego do przetargu.

– wpłaty wadium oraz przekazania zapieczętowanie koperty należy dokonać do godziny 1300 w dniu 24.06.2021 r.

 

Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyniku w dniu
29.06.2021 r., do godziny 1200 oraz zaproszony do siedziby Spółki w celu ustalenia wszelkich formalności.

 

Zastrzegamy sobie prawo wydzierżawienia terenu w stanie, w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. Informacje tel. 42 712-12-37 wew.35 lub 48.

2021-06-07

Comments are closed.