Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 64,34 m (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym)  znajdującego się przy Pl. Kościuszki 21 w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 20,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 01.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki „PGKiM” Sp. z o. o. (sala konferencyjna, I piętro). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium
w wysokości: 3 165,53 zł w kasie Spółki do godz. 11:30 w dniu przetargu.

Przedmiotowy budynek jest objęty programem „Termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w którym przewiduje się  m.in. zmianę sposobu ogrzewania lokali na niskoemisyjne (montaż instalacji centralnego ogrzewania zasilanego pompami ciepła wraz z instalacją doprowadzającą ciepłą wodę użytkową).

 

Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.

 

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie: 42 712 – 12 – 37, wew. 49.

2019-09-16

Comments are closed.