Ogłoszenie przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 26,34 m2 (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul.  Wojska Polskiego 7 w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 16,00 zł plus VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2020 r. o godz.10:00 w siedzibie „PGKiM” Sp. z o.o.  Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1036,74 zł. w kasie Spółki do godz. 9:30 w dniu przetargu.

Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.

Informacje tel.42 712-12-37 wew.48.

2020-07-20

Comments are closed.