„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Machulskiego 1.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 48,11 m2 (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. Machulskiego 1 w Aleksandrowie Łódzkim.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 16,00 zł plus VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godz.10:00 w siedzibie „PGKiM” Sp. z o. o. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1893,61 zł. w kasie Spółki do godz. 9:30 w dniu przetargu.

Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.
Informacje tel.42 712-12-37 wew.48.

2018-04-12

Comments are closed.