801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 19,58 m2 (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. 11 Listopada 10 w Aleksandrowie Łódzkim.

Stawka minimalna wynosi 16,00 zł plus VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.01.2022 r. o godz.12:00 w siedzibie „PGKiM” Sp. z o. o.
Ze względu na panującą pandemię wirusa COVID–19 oraz związaną z nią konieczność zapewnienia stosownych warunków sanitarnych, przetarg odbędzie się bez fizycznego udziału przystępujących.

W związku z powyższym, aby przystąpić od przetargu należy:

– wpłacić wadium w wysokości 626,56 zł na konto Spółki (BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005). W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego bądź nazwę firmy oraz cel w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata wadium: przetarg na lokal użytkowy przy ul. 11 Listopada 10”.

– dostarczyć do siedziby Spółki zapieczętowaną kopertę w której zostanie umieszczone pismo informujące: o proponowanej stawce netto za 1 m2, potwierdzeniu dokonania wpłaty wadium, numerze konta bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia warunków koniecznych do przystąpienia oraz numer telefonu przystępującego do przetargu oraz nazwę, numer NIP i REGON zarejestrowanej działalności gospodarczej.

– wpłaty wadium oraz przekazania zapieczętowanych kopert należy dokonać do godziny 1200 w dniu 03.01.2022 r.

Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyniku w dniu 04.01.2022 r., do godziny 1430 oraz zaproszony do siedziby Spółki w celu ustalenia wszelkich formalności związanych ze wstąpieniem w najem lokalu.

Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel.  42 712-12-37.

2021-12-22