„Wykonanie instalacji wentylacji w budynku ob. 15, płyty betonowej żelbetowej oraz mediów dla instalacji dezodoryzacji Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj”.

Numer postanowienia: 8/2017
Data ogłoszenia: 19.09.2017
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 04.10.2017 do godz. 12:00
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji wentylacji w budynku ob. 15, płyty betonowej żelbetowej oraz mediów dla instalacji dezodoryzacji.
Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania  wynik postępowania
Comments are closed.