Wydział Obsługi Mieszkańców

w o m

I. Wydział Obsługi Mieszkańców prowadzi działalność na podstawie umowy z dnia 24.05.2000 r. pomiędzy Zarządem Gminy Aleksandrów Łódzki, a „PGKiM” Spółką z o.o.

Do obowiązków Wydziału należy administrowanie terenami, budynkami i lokalami komunalnymi. Wydział Obsługi Mieszkańców zajmuje się także administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi.

 

II. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Udzielanie odpowiedzi na interwencję, skargi i zażalenia najemców następuje w ciągu:

 • 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencję i skargi złożone przez telefon, które wymagają prowadzenia dodatkowych analiz,
 • 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

III. Dni i godziny pełnionych dyżurów przez kierownictwo i pracowników

 • Kierownik Wydziału Obsługi Mieszkańców: we wtorki w godzinach 9.00 – 17.00
 • Administratorzy: we wtorki w godzinach 7.00 – 17.00
 • Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców: w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00
 • Telefony:
  Administracja lokali komunalnych – (42) 712-12-37,
  Dział naliczeń, Wspólnoty Mieszkaniowe – (42) 712-19-38,
  Dział techniczny – (42) 712-49-17.

 

Dokumenty do pobrania:

pdfwom_Umowa_dzierzawy.pdf
pdfwom_Umowa_najmu_lokalu_mieszkalnego.pdf
pdfwom_Umowa_o_najem_lokalu_socjalnego.pdf
pdfwom_Umowa_o_najem_lokalu_uzytkowego.pdf

Ankieta zadowolenia:

Jak oceniacie Państwo współpracę z firmą „PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim?

DobrzePrzeciętnieSłabo

Jak oceniacie państwo jakość obsługi klienta ?

DobrzePrzeciętnieSłabo

Jak oceniacie Państwo dostęp do informacji na temat oferowanych przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. usług ?

DobrzePrzeciętnieSłabo

Czy wystawiane przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. dokumenty (umowy, faktury, karty opłat, itp.) są dla Państwa przejrzyste i zrozumiałe?

TakNieNie mam zdania

W jakim stopniu jesteście Państwo zadowoleni z pracy Wydziału Obsługi Mieszkańców?

BardzoŚrednioNie jesteśmy

W jaki sposób została załatwiona Pana/i sprawa w Wydziale Obsługi Mieszkańców?

NatychmiastWskazany terminNiezałatwiona

Uwagi: