POLITYKA JAKOŚCI

„PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim za główny cel stawia sobie spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów z zakresu usług wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków, dostarczania energii cieplnej oraz zarządzania nieruchomościami.
Każda wykonana przez nas usługa będzie rekomendacją dla Spółki jako solidnej, gwarantującej wysoki standard i zgodność z obowiązującymi przepisami.

 

Aby to osiągnąć:

 • Nieustannie doskonalimy funkcjonujący systemu zarządzania jakością spełniający wymagania międzynarodowej normy PN-EN  ISO 9001:2015,
 • Śledzimy i stosujemy w naszej działalności wymagania ustaw,  przepisów oraz innych wymagań mających zastosowanie w naszej działalności,
 • Prowadzimy ocenę zadowolenia Klienta i podejmujemy działania na rzecz wzrostu tego zadowolenia,
 • Ustanawiamy cele dotyczące jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
 • Uświadamiamy pracownikom znaczenie spełniania wymagań Klientów i przepisów,
 • Systematycznie podnosimy kwalifikacje personelu,
 • Dbamy o wiarygodność danych z prowadzonych pomiarów i badań,
 • Prowadzimy działalność w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

 

Rozłożenie odpowiedzialności:

 • Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie środków umożliwiających realizację ustanowionej Polityki.
 • Kadra kierownicza jest odpowiedzialna za wdrożenie Polityki w zakresie działań znajdujących się pod jej nadzorem.
 • Wszyscy pracownicy po obligatoryjnym zapoznaniu się z Polityką są odpowiedzialni za jej realizację i przestrzeganie trybu postępowania zawartego w obowiązującej dokumentacji związanej z zakresem ich pracy.

                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                          Grzegorz Andrzejczak

Aleksandrów Łódzki

dnia 1 sierpnia 2017 r.