Wydział Wodociągów i Kanalizacji

kanał

I. Ogólny zakres działalności wydziału

Do podstawowych zadań Wydziału Wod-Kan należy:

 • wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody dla mieszkańców instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej,
 • prowadzenie bieżącej konserwacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • montaż i dbałość o sprawność wodomierzy głównych,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia i kontrola prawidłowości realizacji robót,
 • spełnianie wymogów pozwoleń wodno-prawnych,
 • zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków, które podlegają dalszej obróbce-oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków.

 

II. Dane liczbowe i statystyczne

 • Ilość odbiorców: 7499.
 • Długość sieci wodociągowej: 250,7 km.
 • Długość sieci kanalizacyjnej: 41,7 km.
 • Ilość sprzedawanej wody: 1 536 000 m3/rok.

Parametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć:

pdfParametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć.pdf

Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki badań wody z monitoringu przeglądowego wykonanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

pdf15_10_2018_Sprawozdanie z badań wody.pdf

pdf07_11_2017_ Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW Aleksandrów Łódzki.pdf

pdf19_07_2018_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Bełdów.pdf

pdf19_07_2018_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Prawęcice.pdf

pdf19_07_2018_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Sobień.pdf

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego.Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.):

pdfAleksandrów Łódzki_15_10_2018

pdfBełdów_03_09_2018

pdfPrawęcice_03_09_2018

pdfSobień_03_09_2018

Wyniki analiz prób wody pobranych w trakcie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu:

Aleksandrów Łódzki

Bełdów

Prawęcice

Sobień

 

III. Obowiązki wydziału względem odbiorcy usług

Wydział Wod-Kan. zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o „zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” i „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/341/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku oraz zawartymi umowami zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i należytej jakości oraz do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

 

IV. Dni i godziny pracy oraz pełnionych dyżurów

Wydział Wod – Kan pracuje w dniach:

 • poniedziałki., środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00
 • we wtorki w godzinach 7.00 – 17.00

Kierownik Wod – Kan przyjmuje interesantów w dniach

 • wtorki w godzinach 14.00 – 17.00
 • czwartki w godzinach 13.00 – 15.00

Przekazanie wskazania wodomierza

Odbiorcom, których nie zastano w dniu odczytu wodomierza wysyłamy fakturę szacunkową. Wyliczana jest ona na podstawie zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Może się zdarzyć, że przyjęta szacunkowo ilość wody jest inna niż faktyczne zużycie wody. Aby następne naliczenie odzwierciedlało rzeczywisty pobór wody, Odbiorcy nasi mogą podać aktualny odczyt wodomierza (podając imię nazwisko, adres, stan i numer wodomierza)

 • telefonicznie:
  Dział rozliczeń (42) 712-17-47,
  Dział techniczny Wod-Kan (42) 712-49-22,
  Warunki techniczne przyłączenia do sieci (42) 712-49-20.
 • pocztą elektroniczną:wodkan@pgkimal.pl.

 

V. Ceny usług od 21.07.2018 r.

 • Woda – 3,32 zł/ m3 + 8 % VAT
 • Ścieki domowe – 4,15 zł/ m3 + 8% VAT
 • Ścieki przemysłowe – 6,09 zł/m3+ 8% VAT
 • Opłata abonamentowa – 4,10 zł/m-c + 8% VAT

BUDUJESZ DOM, KUPIŁEŚ DZIAŁKĘ SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG!

Oferujemy prace z zakresu czyszczenia kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, montażu wodomierzy w budynkach.

 

Dokumenty do pobrania:

pdfOswiadczenie do umowy.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ogrodowa.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowa.pdf
pdfWniosek_o_wydanie_warunkow_technicznych.pdf
pdfOswiadczenie_wspolmalzonka_do_zawarcia_umowy.pdf
pdfPelnomocnictwo_wspolwlasciciela_do_zawarcia_umowy.pdf
pdfRegulamin_dostarczania_wody.pdf
pdfUmowa_na_odprowadzanie _sciekow.pdf
pdfPodanie_o_podlicznik_ogrodowy.pdf
pdfZgłoszenie_rozpoczęcia_budowy.pdf
docWyciąg z dokumentu własności.pdf
docWyciąg z dowodu osobistego.pdf

Ankieta zadowolenia:

Jak oceniacie Państwo współpracę z firmą „PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim?

DobrzePrzeciętnieSłabo

Jak oceniacie Państwo jakość obsługi klienta?

DobrzePrzeciętnieSłabo

Jak oceniacie Państwo dostęp do informacji na temat oferowanych przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. usług ?

DobrzePrzeciętnieSłabo

Czy wystawiane przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. dokumenty (umowy, faktury,karty opłat, itp.) są dla Państwa przejrzyste i zrozumiałe?

TakNieNie mam zdania

Czy woda z naszego wodociągu spełnia Państwa oczekiwania?

TakNieNie wiem

Czy jest odpowiedni sposób dokonywania odczytów zużycia wody?

TakNieNie mam zdania

Uwagi: