801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Certyfikat ISO 9001

certyfikat ISOW marcu 2005 r. PGKiM Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu dotyczącego uzyskania certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

To ambitne zadanie ustanowienia, udokumentowania oraz wdrożenia systemu udało się zrealizować w bardzo krótkim czasie bo zaledwie w ciągu 10 miesięcy przy bardzo dużym zaangażowaniu pracowników Spółki. Dokonany audit przez jednostkę certyfikującą, potwierdził, że PGKiM spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług.

Certyfikat został przyznany na okres 11.01.2006r. do 10.01.2009r. W grudniu 2008r. przeprowadzony audit potwierdził, że prawidłowo realizujemy wymagania normy, dzięki czemu otrzymaliśmy przedłużenie okresu obowiązywania certyfikatu do 10.01.2012.

Ponowny audit w grudniu 2011 r. i jego pozytywny wynik pozwolił na uzyskanie przedłużenia certyfikatu do 10.01.2015 r.

W dniach 18-19.12.2014 r. Spółka ZETOM-CERT przeprowadziła audit odnawiający, który potwierdził że właściwie wykonujemy zdania określone w normie, dzięki czemu okres obowiązywania certyfikatu został przedłużony do 10.01.2018 r.

W grudniu 2017 r. odbył się audit odnawiający, który zakończył się wynikiem pozytywnym. W rezultacie otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający spełnienia wymagania normy Pn-EN ISO 9001:2015-10 obowiązujący do 10.01.2021 roku.

W grudniu 2018, 2019 i 2020 odbyły się kolejne audity zewnętrzne mające na celu potwierdzenie zgodności z norma ISO i skuteczności systemu zarządzania jakością w naszej Spółce.

Zgodnie z kolejnością działań w styczniu i lipcu 2021 odbyły się kolejno I i II etap auditu odnawiającego. Certyfikat został przedłużony do 10.01.2024.

W dniach 9-10.01.2024 r. odbył się audit odnawiający przeprowadzony przez PCC-CERT Szwak Sp. K. W rezultacie otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający spełnienia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 obowiązujący do 10.01.2027 r.

Wprowadzając w Spółce System Zarządzania Jakością dajemy jednoznaczny sygnał, że jesteśmy żywotnie zainteresowani rozwojem Spółki, ale zawsze poprzez pryzmat zadowolenia naszych klientów.