Certyfikat ISO 9001

certyfikat ISO Certyfikat ISO spółki W marcu 2005 r. PGKiM Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu dotyczącego uzyskania certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. To ambitne zadanie ustanowienia, udokumentowania oraz wdrożenia systemu udało się zrealizować w bardzo krótkim czasie bo zaledwie w ciągu 10 miesięcy przy bardzo dużym zaangażowaniu pracowników Spółki. Dokonany audit przez jednostkę certyfikującą, potwierdził, że PGKiM spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług. Certyfikat został przyznany na okres 11.01.2006r. do 10.01.2009r. W grudniu 2008r. przeprowadzony audit potwierdził, że prawidłowo realizujemy wymagania normy, dzięki czemu otrzymaliśmy przedłużenie okresu obowiązywania certyfikatu do 10.01.2012. Ponowny audit w grudniu 2011 r. i jego pozytywny wynik pozwolił na uzyskanie przedłużenia certyfikatu do 10.01.2015 r. W dniach 18-19.12.2014 r. Spółka ZETOM-CERT przeprowadziła audit odnawiający, który potwierdził że właściwie wykonujemy zdania określone w normie, dzięki czemu okres obowiązywania certyfikatu został przedłużony do 10.01.2018 r. W grudniu 2017 r. odbył się audit odnawiający, który zakończył się wynikiem pozytywnym. W rezultacie otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający spełnienia wymagania normy Pn-EN ISO 9001:2015-10 obowiązujący do 10.01.2021 roku. W grudniu 2018, 2019 i 2020 odbyły się kolejne audity zewnętrzne mające na celu potwierdzenie zgodności z norma ISO i skuteczności systemu zarządzania jakością w naszej Spółce. Zgodnie z kolejnością działań w styczniu 2021 odbył się I etap auditu odnawiającego. Certyfikat został przedłużony do 10.07.2021. Wprowadzając w Spółce System Zarządzania Jakością dajemy jednoznaczny sygnał, że jesteśmy żywotnie zainteresowani rozwojem Spółki, ale zawsze poprzez pryzmat zadowolenia naszych klientów.