801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Wydział Gospodarki Cieplnej

I. Ogólny zakres działalności Wydziału Gospodarki Cieplnej:

Wydział Gospodarki Cieplnej prowadzi działalność na podstawie przyznanych koncesji w zakresie wytwarzania Nr WCC/725/641/U/3/98MJ oraz przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/756/641/U/3/98/MJ z dnia 29 grudnia 1998 roku. Wytwarzanie ciepła odbywa się w ciepłowni, przy ul. Pabianickiej 125 w kotłach typu WR , w których paliwem jest węgiel kamienny – miał. Moc maksymalna zainstalowana w źródle ciepła 32,445 MW.
Wytworzone ciepło, przekazywane jest do sieci:
 • własnej, z której prowadzona jest sprzedaż energii cieplnej do węzłów stanowiących własność odbiorców,
 • obcej stanowiącej własność odbiorcy, z której zasilane jest osiedle „Zielony Romanów”.

II. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
 • 12 godzin – informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
 • 7 dni – informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.
Udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców następuje w ciągu:
 • 12 godzin – informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
 • 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
 • 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

III. Dni i godziny pełnionych dyżurów przez kierownictwo i pracowników:

 • Kierownik Wydziału Gospodarki Cieplnej: wtorek w godzinach 9.00 – 17.00
 • Pracownicy Wydziału Gospodarki Cieplnej: dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez całą dobę:

 • Telefon (42) 712 17 08

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za ciepło od dnia 19.08.2022 r.:

Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 03.08.2022 r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła opublikowana w Biuletynie Branżowym Nr 493 (1753) z dnia 3 sierpnia 2022 r. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W związku z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r., poz. 1967) „PGKiM” Sp. z o.o. na podstawie obowiązującej taryfy dla ciepła ustaliła: cenę ciepła, cenę za zamówiona moc cieplną  i cenę nośnika ciepła z rekompensatą.

Ceny i stawki opłat za ciepło z rekompensatą obowiązujące w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r.
WyszczególnienieJednostkaGrupa OWCGrupa OPCGrupa OPCwGrupa OPCwi
Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok153 542,13
zł/MW/m-c12 795,18
Cena ciepłazł/GJ73,02
Cena nośnika ciepłazł/m321,18
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok35 919,4142 542,5251 103,78
zł/MW/m-c2 993,283 545,214 258,65
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ20,3341,8138,95
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Ceny i stawki opłat za ciepło stosowane w dniu 30.09.2022 r. powiększone o 40 %.
WyszczególnienieJednostkaGrupa OWCGrupa OPCGrupa OPCwGrupa OPCwi
Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok283 036,92
zł/MW/m-c23 586,42
Cena ciepłazł/GJ134,61
Cena nośnika ciepłazł/m339,05
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok50 287,1759 559,5371 545,29
zł/MW/m-c4 190,594 963,295 962,11
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ28,4658,5354,53
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Ceny i stawki opłat za ciepło, odpowiadające najniższej cenie, o której mowa w art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) – obowiązujące w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
WyszczególnienieJednostkaGrupa OWCGrupa OPCGrupa OPCwGrupa OPCwi
Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok153 542,13
zł/MW/m-c12 795,18
Cena ciepłazł/GJ73,02
Cena nośnika ciepłazł/m321,18
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok35 919,4142 542,5251 103,78
zł/MW/m-c2 993,283 545,214 258,65
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ20,3341,8138,95
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci:
Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej netto zł/mb (technologia preizolowana) Średnica przyłącza Dn (mm)
3240506580
297,76315,41322,56333,89371,21
Stawki opłat za przyłączenie do sieci określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Informacja dotycząca ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2018 roku:

Ilość dostarczonego ciepła z ciepłowni, ul. Pabianicka 125 – 107 996,60 GJ w tym procentowy udział wytworzonego ciepła:
 • z odnawialnych źródeł energii – 0 %
 • z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0 %
 • z instalacji przemysłowych (ciepło odpadowe) – 0 %
 

Dokumenty do pobrania:

pdfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.pdf

rtfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.rtf

pdfPlan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.pdf

 

Dokumenty dotyczące sprzedaży żużla ze spalania miału węgla kamiennego:

pdfKarta informacyjna substancji.pdf

pdfKarta informacyjna substancji.pdf

docWniosek – zamówienie na zakup żużla.docx

Opłata za żużel wraz z załadunkiem w usłudze zewnętrznej od dnia 15.01.2018 r. wynosi:
 • zakup do 10 ton – 8,47 zł/t
 • zakup powyżej 10 ton – 6,78 zł/t

Ankieta zadowolenia

  * - pole wymagane