Wydział Gospodarki Cieplnej

I. Ogólny zakres działalności Wydziału Gospodarki Cieplnej:

Wydział Gospodarki Cieplnej prowadzi działalność na podstawie przyznanych koncesji w zakresie wytwarzania Nr WCC/725/641/U/3/98MJ oraz przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/756/641/U/3/98/MJ z dnia 29 grudnia 1998 roku. Wytwarzanie ciepła odbywa się w ciepłowni, przy ul. Pabianickiej 125 w kotłach typu WR , w których paliwem jest węgiel kamienny – miał. Moc maksymalna zainstalowana w źródle ciepła   32,445 MW.

Wytworzone ciepło, przekazywane jest do sieci:

 • własnej, z której prowadzona jest sprzedaż energii cieplnej do węzłów stanowiących własność odbiorców,
 • obcej stanowiącej własność odbiorcy, z której zasilane jest osiedle “Zielony Romanów”.

 

II. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:

 • 12 godzin – informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
 • 7 dni – informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.

Udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców następuje w ciągu:

 • 12 godzin – informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
 • 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
 • 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

III. Dni i godziny pełnionych dyżurów przez kierownictwo i pracowników:

 • Kierownik Wydziału Gospodarki Cieplnej: wtorki w godzinach 9.00 – 17.00
 • Pracownicy Wydziału Gospodarki Cieplnej: dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez całą dobę:

 • Telefon (42)712 17 08

 

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat od dnia 01.08.2019 r.:

Wyszczególnienie Jednostka Grupa OWC Grupa OPC
 Cena za zamówioną moc cieplną  zł/MW/rok 103 430,64  103 430,64
 Cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięczna  zł/MW/m-c  8 619,22  8 619,22
 Cena ciepła  zł/GJ  39,23  39,23
 Cena nośnika ciepła  zł/m3  26,08  26,08
 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  zł/MW/rok      –  12 332,90
 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – rata miesięczna  zł/MW/m-c      –  1 027,74
 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  zł/GJ      –  7,82

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

V. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat od dnia 06.12.2019 r.:

Ceny i stawki opłat za ciepło:

Wyszczególnienie Jednostka Grupa OWC Grupa OPC Grupa OPCwi
 Cena za zamówioną moc cieplną  zł/MW/rok 103 430,64 103 430,64  103 430,64
 Cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięczna  zł/MW/m-c  8 619,22  8 619,22  8 619,22
 Cena ciepła  zł/GJ  41,78  41,78  41,78
 Cena nośnika ciepła  zł/m3  27,36  27,36  27,36
 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  zł/MW/rok      –  16 738,88  20 787,51
 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – rata miesięczna  zł/MW/m-c      –  1 394,91  1 732,29
 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  zł/GJ      –  10,61  12,25

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

 Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej netto zł/mb (technologia preizolowana)                      Średnica przyłącza Dn (mm)
 32  40  50  65 80
 248,13  262,84  268,80  278,24  309,34

Stawki opłat za przyłączenie do sieci określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

 

Informacja dotycząca ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2018 roku:

Ilość dostarczonego ciepła z ciepłowni, ul.Pabianicka 125  –    107 996,60 GJ

w tym procentowy udział wytworzonego ciepła:

 • z odnawialnych źródeł energii                                                   –  0 %
 • z instalacji termicznego przekształcania odpadów      –  0 %
 • z instalacji przemysłowych (ciepło odpadowe)               –  0 %

 

Dokumenty do pobrania:

pdfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.pdf
rtfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.rtf

 

Dokumenty dotyczące sprzedaży żużla ze spalania miału węgla kamiennego:

pdfKarta informacyjna substancji.pdf
docWniosek – zamówienie na zakup żużla.docx

Opłata za żużel wraz z załadunkiem w usłudze zewnętrznej od dnia 15.01.2018 r. wynosi:

 • zakup do 10 ton                  –  8,47 zł/t
 • zakup powyżej 10 ton     –  6,78 zł/t

 

Ankieta zadowolenia:

Jak oceniacie Państwo współpracę z firmą „PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim?

Jak oceniacie Państwo jakość obsługi klienta ?

Jak oceniacie Państwo dostęp do informacji na temat oferowanych przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. usług ?

Czy wystawiane przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. dokumenty (umowy, faktury, karty opłat, itp.) są dla Państwa przejrzyste i zrozumiałe?

W jakim stopniu oceniają Państwo pewność i ciągłość dostawy ciepła?

Czy są Państwo zadowoleni ze świadczonych usług w zakresie dostawy energii cieplnej?

Uwagi: