801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Dokumenty do pobrania

Wydział Oczyszczalni Ścieków

 dokument pdfUmowa na ścieki dowożone.pdf
doc Umowa do laboratorium.pdf

Wydział Gospodarki Cieplnej

pdfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.pdf
rtfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.rtf
pdfPlan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.pdf

Dokumenty dotyczące sprzedaży żużla ze spalania miału węgla kamiennego:

pdfKarta informacyjna substancji.pdf
docWniosek – zamówienie na zakup żużla.docx

Wydział Wodociągów i Kanalizacji

pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ogrodowa.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowa.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wspólnota PGKiM.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wspólnota.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę dla firm.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę wspólnota.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę wspólnota PGKiM.pdf
pdfUmowa na odprowadzanie ścieków.pdf
pdfUmowa na odprowadzanie ścieków dla firm.pdf
pdfWniosek o wydanie warunków przyłączenia.pdf
pdfOświadczenie współmałżonka do zawarcia umowy.pdf
pdfPełnomocnictwo współwłaściciela do zawarcia umowy.pdf
pdfRegulamin dostarczania wody.pdf
pdfPodanie o podlicznik ogrodowy.pdf
pdfZgłoszenie rozpoczęcia budowy.pdf
docWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i⁄lub odprowadzanie ścieków.pdf
docWyciąg z dowodu osobistego.pdf
docWyciąg z dokumentu własności.pdf
docProtokół zdawczo-odbiorczy.pdf