Dokumenty do pobrania

Wydział Oczyszczalni Ścieków

 dokument pdfUmowa na ścieki dowożone.pdf
doc Umowa do laboratorium.pdf

Wydział Gospodarki Cieplnej

pdfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.pdf
rtfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.rtf
 
Dokumenty dotyczące sprzedaży żużla ze spalania miału węgla kamiennego:
pdfKarta informacyjna substancji.pdf
docWniosek – zamówienie na zakup żużla.docx

Wydział Wodociągów i Kanalizacji

pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ogrodowa.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowa.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wspólnota PGKiM.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wspólnota.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę dla firm.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę wspólnota.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę wspólnota PGKiM.pdf
pdfUmowa na odprowadzanie ścieków.pdf
pdfUmowa na odprowadzanie ścieków dla firm.pdf
pdfWniosek o wydanie warunków technicznych.pdf
pdfOswiadczenie_wspolmalzonka_do_zawarcia_umowy.pdf
pdfPelnomocnictwo_wspolwlasciciela_do_zawarcia_umowy.pdf
pdfRegulamin_dostarczania_wody.pdf
pdfPodanie_o_podlicznik_ogrodowy.pdf
pdfZgłoszenie_rozpoczęcia_budowy.pdf
docWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i⁄lub odprowadzanie ścieków.pdf
docWyciąg z dowodu osobistego.pdf
docWyciąg z dokumentu własności.pdf
docProtkół zdawczo-odbiorczy.pdf

Wydział Obsługi Mieszkańców

pdfZarządzenie-Burmistrza-59_2020.pdf
pdfWniosek-do-Zarządzenia-Burmistrza.pdf
pdfOświadczenie-do-Zarządzenia-Burmistrza-1.pdf
pdfwom_Umowa_dzierzawy.pdf
pdfwom_Umowa_najmu_lokalu_mieszkalnego.pdf
pdfwom_Umowa_o_najem_lokalu_socjalnego.pdf
pdfwom_Umowa_o_najem_lokalu_uzytkowego.pdf