Aktualności

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku pracami modernizacyjnymi wodociągu, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 04.08.2021r. od godziny 09:00 do 14:00.   Dotyczy: rejonu ul. Wiatracznej.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-08-04

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego na Targowisku.

„PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na  najem lokalu użytkowego o pow. 14,26 m2 (na prowadzenie działalności zgodnej z regulaminem targowiska), znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 32  w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza wynosi  20,00 zł  netto stawka przebicia 1.00 zł. netto. Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki. Ze względu na panującą pandemię COVID–19 oraz związaną z nią konieczność zapewnienia stosownych warunków sanitarnych, przetarg odbędzie się bez fizycznego udziału przystępujących. W związku z powyższym, aby przystąpić od przetargu należy: - wpłacić wadium w wysokości 701,60 zł na konto Spółki (BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005). W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego, bądź nazwę firmy oraz cel, w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata wadium dla potrzeb przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 32”. - umieścić w skrzynce pocztowej, znajdującej się przed budynkiem Spółki zapieczętowaną kopertę, w której zostanie umieszczone pismo informujące: o proponowanej stawce netto za1 m2, potwierdzeniu dokonania wpłaty wadium, numerze konta bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia warunków koniecznych do przystąpienia oraz numer telefonu przystępującego do przetargu. - wpłaty wadium oraz przekazania zapieczętowanie koperty należy dokonać do godziny 1300 w dniu 24.08.2021 r. Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyniku w dniu 26.08.2021 r., do godziny 1200 oraz zaproszony do siedziby Spółki w celu ustalenia wszelkich formalności. Zastrzegamy sobie prawo najmu lokalu użytkowego w stanie, w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. Informacje tel. 42 712-12-37 wew. 35 lub 48. 2021-08-03

Awaria – brak wody!

“PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią, w dniu 03.08.2021r. wstrzymana została dostawa wody na ulicy Ogrodowej do ul.Zielonej,  ul.Warszawskiej, Pl.Kościuszki. Planowane usunięcie awarii do godziny 15.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 2021-08-03

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku pracami modernizacyjnymi wodociągu, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 03.08.2021r. od godziny 09:00 do 14:00.   Dotyczy: rejonu ul. Franin i ul. Rataja wraz z ulicami  przyległymi.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-08-02

Brak wody!

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią, w dniu 26.07.2021r. wstrzymana została dostawa wody na ulicy Ogrodowej i ulicach przyległych. Planowane usunięcie awarii do godziny 13.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody !

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi, w dniu 26.07.2021r., w godzinach 9.30-12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Brużyczka Mała, Brużyczka Księstwo i Jastrzębie Górne. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z zerwaniem przyłącza wody przez firmę gazowniczą, nastąpiła przerwa w dostawie wody w dniu 13.07.2021r. od godziny 12:00 do 17:00.   Dotyczy: rejonu Izabelina i Bud Wolskich.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-07-13

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 12.07.2021r. (piniedziałek) od godziny 09:00 do 14:00    Dotyczy: rejonu Rudy Bugaj od skrzyżowania do oczyszczalni ścieków.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-07-12

Brak wody !

W związku z awarią zasuwy, w dniu 09.07.2021r. zamknięta zostanie dostawa wody na Osiedlu Zielony Romanów, Villa Romanów i Ogrody Romanów. Planowane włączenie- około godz. 12.00 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością wymiany wodomierza głównego dla Willi Romanów, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 09.07.2021r. (piątek) od godziny 09:00 do 12:00    Dotyczy: rejonu ul. Romanowskiej - Willa Romanów   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-07-07