Projekty dofinansowane z NFOŚiGW

Projekty dofinansowane z NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa inwestycji Rekultywacja “starego” i “nowego” składowiska odpadów w Zgniłym Błocie
Numer projektu 71/2011/Wn-05/OZ-RZ/D
Całkowita wartość projektu 252 252, 58 PLN
Kwota dofinansowania z NFOŚiGW 106 911,00 PLN
Tytuł programu, z którego został dofinansowany projekt: Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych
Okres realizacji projektu 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.

Opis Projektu

Celem projektu jest podniesienie, jakości życia mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Zgniłym Błocie.

Zadanie obejmie następujące etapy:

  • Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych tj. fundamenty kontenera socjalnego, brodzika dezynfekującego, zbiornika na ścieki, demontaż odrodzenia.
  • Wywóz istniejących odcieków ze studni odcieków, aż do osuszenia, oczyszczenie jej ze śmieci oraz montaż nowej pokrywy.
  • Ukształtowanie pryzmy wraz z niwelacją lokalnych zagłębień przez pokrycie terenu składowiska warstwą humusu/kompostu o grubości 0,30 m.
  • Rekultywacja biologiczna terenu polegająca na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych, wysiew wapna nawozowego oraz posadzenie drzew w ilości 300 szt. drzewa liściaste i 1200 szt. drzewa iglaste.
  • Wykonanie 2 studni gazowych wierconych zakończonych biofiltrami
  • Rekultywacja biologiczna starego wysypiska