Author Archives: Wioletta Kawucha

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez “PGKiM” Sp. z o.o 8/2019

Numer postanowienia: 8/2019
Data ogłoszenia: 15.11.2019
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 22.11.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez "PGKiM" Sp. z o.o.
Pliki do pobrania: Ogłoszenie SIWZ Załączniki w formie edytowalnej
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania Wynik częściowy - dla częsci 1,2,4 Wynik nr 2 - dla części 3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.

Numer postanowienia: 7/2019
Data ogłoszenia: 25.10.2019
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 04.11.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez "PGKiM" Sp. z o.o.
Pliki do pobrania: Ogłoszenie SIWZ Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania Informacja o Wyniku nr 1 Informacja o wyniku nr 2

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby “PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim

Numer postanowienia: 5/2019
Data ogłoszenia: 26.07.2019
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 07.08.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby "PGKiM" Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Załącznik nr 4 do SIWZ (po zmianie) Załącznik nr 8 do SIWZ (po zmianie)
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj

Numer postanowienia: 4/2019
Data ogłoszenia: 18.06.2019
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 02.08.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa polimeru dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa węgla kamiennego wraz z transportem i rozładunkiem do Ciepłowni PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim.

Numer postanowienia: 3/2019
Data ogłoszenia: 03.06.2019
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data i godzina składania ofert: 04.07.2019 do godz. 11:00
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa węgla kamiennego
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0333d02c-5b7a-470b-8875-96a59e4778d0
Dokumentacja postępowania (pliki do pobrania) Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ - JEDZ Załącznik Nr 9 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej Załącznik Nr 12 do SIWZ - Klucz publiczny
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej