801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Łódzką.

Informujemy, że „PGKiM” Sp. z o.o. podpisała list intencyjny z Politechniką Łódzką, Instytutem Technologii Farmacji i Mikrobiologii w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych oraz analiz odorowych związków lotnych.

Aleksandrów Ł.  05.04.2016 r.