Prace związane z instalacją nowej stacji dezodoryzacji powietrza w oczyszczalni ścieków.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj prowadzone są prace związane z instalacją nowej stacji dezodoryzacji powietrza dla budynku odwadniania i zagęszczania osadów. Z uwagi na konieczność przebudowy istniejących przewodów wentylacji wyciągowej, w sąsiedztwie oczyszczalni mogą występować okresowo dodatkowe uciążliwości odorowe, spowodowane przełączaniem układów.
Przewidywany termin wykonania prac to koniec stycznia 2018 roku, po którym nastąpi dwutygodniowy rozruch technologiczny.
Za ewentualne uciążliwości przepraszamy.

2018-01-10

Comments are closed.