801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Zmiana regulaminu ustalania opłat i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej dla budynków komunalnych administrowanych przez Spółkę.

„PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim uprzejmie informuje, iż od 01.01.2017 r. zmianie ulegnie Regulamin ustalania opłat i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla budynków komunalnych administrowanych przez Spółkę. Dotychczasowy system rozliczenia, który obejmował okres od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego, zostanie zastąpiony pełnym rokiem kalendarzowym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

W związku z powyższym w styczniu 2017 r. „PGKiM” Sp. z o. o. dokona rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody za okres od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r., natomiast rozliczenie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nastąpi w styczniu 2018 roku.

Powyższa informacja nie dotyczy budynków stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe.

2016-09-20